Ke zjevení Panny Marie v Medjugorji má církev rezervovaný přístup

Medjugorje (Bosna) – V nynější jihozápadní Bosně a Hercegovině se nachází vesnička, o kterou by pravděpodobně před několika desítkami let žádný turista ani nezavadil. Vše se změnilo 24. června 1981, když se šestici mladých lidí údajně začala zjevovat Panna Maria. Z Medjugorje se najednou stalo vyhledávané poutní místo. Na rozdíl od jiných zázraků, například v portugalské Fátimě či francouzských Lurdech, je ale toto zjevení zpochybňováno. Katolická církev je ve věci autenticity událostí v Medjugorji stále zdrženlivá.

Památným místem údajného prvního zjevení Panny Marie je místo zvané Podbrdo, v kopci nad vesnicí. Ivan, Marija, Ivanka, Mirjana, Jakov a Vicka poté začali vídat ženskou postavu ve stříbrném šatě. „Mír, mír, mír a jenom mír! Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi,“ zněla prý první slova, která k vizionářům pronesla. Zjevení se poté ještě mnohokrát opakovala. Panna Maria lidem sděluje poselství, která jsou dokonce zveřejňována na webových stránkách.

Někteří z vizionářů tvrdí, že s ní rozmlouvají dodnes. Setkávat se s Pannou Marií mají na různých místech, například i doma. Právě velká četnost zjevení ale budí rozpaky. Nejen mezi věřícími se diskutuje o tom, zda v Medjugorji nejde jen o dobrý byznys. Německý fotograf Walter Furhoff třeba v roce 1985 vyfotografoval přes okno místní vizionáře, jak sepisují „poselství“ věřícím, a dodnes tvrdí, že se jedná o podvod. Poutníci nicméně přicházejí dál v hojném počtu.

Vatikán je k událostem v Medjugorji po léta skeptický

Od zjevení se několik vyšetřovacích komisí vyjádřilo, že zjevení s největší pravděpodobností nebyla nadpřirozeného původu. Už počátkem 90. let církev nedoporučila organizování poutí a varovala před spisy a knihami, které s vizionáři údajná Panna Maria sepsala. Loni Svatý stolec oznámil, že při Kongregaci pro nauku víry byla zřízena zvláštní mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorji.

Centrem duchovního života obce, jejíž název v překladu znamená „mezi dvěma kopci“ - mezihoří, je farní kostel svatého apoštola Jakuba, patrona poutníků. Za velkorysou stavbou vysvěcenou v roce 1969 byl posléze pro potřeby návštěvníků, kterých každoročně přichází kolem jednoho milionu, přistavěn ještě venkovní oltář s 5000 místy k sezení. Na místo údajného zjevení vede strmý kamenitý chodník, samotné prostranství pak zdobí socha Panny Marie.

Většina vizionářů pochází z vesničky Bijakovići ležící na úpatí Podbrda. Místo zjevení, kostel a vrch Križevac s betonovým křížem vztyčeným v roce 1933 pak vytvářejí jakýsi trojúhelník, v němž se odehrávají náboženské poutě. Komunistická moc v tehdejší ateistické Jugoslávii ale neviděla ráda velká, nekontrolovaná a především ideologicky závadná shromáždění, která vyjadřovala i odpor k systému. Vizionáři, kněží i poutníci byli pronásledováni.

Oblast kolem Medjugorje, místa v horách vzdáleného asi 25 kilometrů jihozápadně od Mostaru, blízko chorvatské hranice, byla před 30 lety značně hospodářsky i kulturně zaostalá. Obyvatelstvo se věnovalo převážně zemědělství na vlastních pozemcích, pěstování tabáku a vinné révy. Město s dnešními zhruba čtyřmi tisíci obyvateli, ale od roku 1981 velmi turisticky prosperuje. Za modlitbou a rozjímáním do něj dosud zavítalo na třicet milionů věřících.

Výběr míst ve světě, kde byla údajně zaznamenána mariánská zjevení

Lurdy (Francie) - Nejnavštěvovanější poutní místo katolíků. V jeskyni Massabielle poblíž městečka v podhůří Pyrenejí se 11. února 1858 (a poté ještě sedmnáctkrát) údajně zjevila čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové „dáma v bílém oděvu, modrém plášti a se žlutými růžemi u nohou“. Na místě vytryskl léčivý pramen. V roce 1862 uznala církev toto zjevení Panny Marie za pravé, v roce 1933 byla Bernadetta prohlášena za svatou. V Lurdech byly zaznamenány desítky zázračných uzdravení.

Fátima (Portugalsko) - Vesnice ve středním Portugalsku se proslavila 13. května 1917, kdy se prý Panna Maria zjevila třem dětským pasáčkům - Lucii dos Santosové a Jacintě a Franciskovi Martovým. Zjevení se poté opakovala až do října, vždy ve stejný den v měsíci za přihlížení desetitisíců lidí. Matka Boží měla vykonat zázrak, který by přesvědčil i přihlížející davy (slunce potemnělo a začalo se otáčet), a dětem údajně prozradila také tři tajemství. Církev fátimský zázrak uznala v roce 1930.

La Saletta (Francie) - Panna Maria v ohnivém kotouči se údajně zjevila a promluvila 19. září 1846 ve francouzských Alpách ke dvěma pasáčkům - Maximinu Giraudovi a Mélanii Calvatové. Zjevení z La Saletty bylo první, které církev oficiálně uznala.

Guadalupe (Mexiko) - Prostému Indiánovi Juanu Diegovi se 9. prosince 1531 na úpatí pahorku Tepeyac údajně čtyřikrát zjevila Panna Marie a požádala ho, aby přiměl prvního mexického biskupa postavit jí zasvěcený chrám. Biskup Diega neposlechl, dokud ten nepřišel s obrazem Matky Boží zázračně „otisknutým“ na svém plášti. Toto zjevení dalo Mexiku ústřední kulturní a náboženský symbol - snědou Pannu Marii Guadalupskou. V roce 1990 byl Diego blahořečen.

Beauraing, Banneux (Belgie) - V roce 1932 se Panna Maria údajně 33krát ukázala pěti dětem a vyzývala je k modlitbě a obrácení. O rok později se prý osmkrát zjevila dvanáctiletému děvčeti, Mariettě Becové.

Káhira (Egypt) - Toto zjevení patří k méně známým, odehrálo se údajně 2. dubna 1968. Zaměstnanec městské dopravy na kupoli koptského (křesťanského) kostela prý spatřil klečící dívku v bílém šatě, která se posléze vztyčila a vznesla vzhůru obklopena bytostmi podobnými ptákům. Události se údajně opakovaly až do roku 1971.

Turzovka, okres Čadca (Slovensko) - Na hoře Okrouhlá se údajně zjevila 1. června 1958 hajnému Matúšovi Lašutovi ženská postava a předala mu varovné poselství. Potkal ji prý ještě několikrát. Hora se stala i navzdory silné komunistické perzekuci poutním místem.

Litmanová, okres Stará Ľubovňa (Slovensko) - Na nedaleké hoře Zvir se „mladá paní v plášti a s růžencem“ údajně poprvé zjevila 5. srpna 1990 dvěma dívkám - Ivetě Korčákové a Kateřině Česelkové. Zjevení se opakovala po celých pět let.

Petrovice u Rakovníka (1660), Suchý Důl u Police nad Metují (1892) či Klokoty u Tábora (Česká republika) - Tuzemská místa údajných mariánských zjevení.

Ilustrační foto
Zdroj: Wikipedia.org
Autor: Mariusz Musiał