V Německu končí éra branné povinnosti

Berlín – V Německu skončila branná povinnost. Kasárna opustili poslední branci, které mají v zeštíhleném bundeswehru nahradit profesionálové. Německá branná povinnost sice nadále zůstává zakotvena v ústavě, v době míru už ale nebude uplatňována. Obnovit ji může prostá většina zákonodárců Spolkového sněmu a Spolkové rady. Pozastavení výkonu povinné vojenské služby je součástí rozsáhlé reformy německých ozbrojených sil, s níž loni přišel tehdejší ministr obrany Karl-Theodor zu Guttenberg.

Po jeho rezignaci kvůli plagiátorské aféře ji letos dokončil jeho nástupce Thomas de Maiziére. Reforma předpokládá personální zeštíhlení bundeswehru na 175 tisíc vojáků a vojaček. V květnu 2011 sloužilo v německé armádě přibližně 220 tisíc osob, z toho už jen 8 139 byli vojáci povinné vojenské služby. Největší část vojska tak tvořili vojáci z povolání nebo s časově omezeným kontraktem.

Jaroslav Šonka

Vojna v Německu ovlivnila celou generaci mladých mužů. Německá armáda je parlamentní armáda. Na jedné straně se do ní zahrnovali voliči a na straně druhé se do ní zahrnovalo politické rozhodování ze šíře o té armádě.

Společně s povinnou vojenskou službou končí také náhradní civilní služba, kterou mohli vykonávat ti, kdo odmítli službu se zbraní nebo nebyli pro vojnu z různých důvodů způsobilí. Zájem o nástupnickou Spolkovou dobrovolnou službu, která nyní spadá pod resort rodinných záležitostí, je však slabý.

Video Rozhovor s Jaroslavem Šonkou a Vladimírem Handlem
video

Rozhovor s Jaroslavem Šonkou a Vladimírem Handlem

Rozhovor s Jaroslavem Šonkou a Vladimírem Handlem

St6_1.7.2011

Reportáž Evy Pláničkové

Domovy důchodců se obávají, že ztratí asistenty

Nemocnice a domovy pro seniory proto s obavami hledí do budoucnosti a většinou netuší, jak a kým zaplní mezery po „civilkářích“, jichž každý rok okolo 90 tisíc pomáhalo v sociálních, zdravotnických nebo školních zařízeních. S jejich odchodem se nyní uvolnila spousta míst asistentů mnohdy těžce nemocných a nesamostatných lidí. Do dneška se však do nové dobrovolné služby údajně přihlásilo jen kolem tří tisíc mužů a žen.

Bundeswehr vznikl 12. listopadu 1955 v tehdejším západním Německu. Služba v ozbrojených silách spolkové republiky byla zpočátku dobrovolná. V roce 1956 ale byla zavedena všeobecná branná povinnost.