Rusko vysílá do Arktidy další expedici – jde o suroviny

Moskva – Rusko vysílá do Arktidy druhou expedici, která má podpořit jeho nároky na obrovské nerostné bohatství ležící na mořském dně. Z murmanského přístavu dnes vyplouvá atomový ledoborec Rossija, který bude doprovázet vědeckou loď Akademik Fjodorov. Cílem vědecké mise je podle agentury RIA Novosti určení hranic ruského kontinentálního šelfu v Arktidě. Podobnou expedici uskutečnilo Rusko i před rokem.

Moskva opírá svůj nárok na arktické zdroje o tvrzení, že Lomonosovův hřbet, táhnoucí se pod hladinou Severního ledového oceánu od kontinentu směrem k pólu, je prodloužením ruského kontinentálního šelfu a že tedy Rusko má právo na jeho ekonomické využívání. Pře o Lomonosovův hřbet vede Rusko s Kanadou. Obě strany se ale dohodly, že vědecké důkazy by mohly spor vyřešit. Hlavním cílem dvouměsíční výpravy je změřit tloušťku usazenin na dně právě podél Lomonosovova hřbetu. 

Ruský premiér Vladimir Putin před týdnem zopakoval, že Moskva se nevzdá svých nároků na podmořské hřbety Lomonosova a Mendělejeva v Arktidě a že bude své geopolitické zájmy hájit pevně a důsledně.

Podobný spor u využívání nerostných surovin vedlo Rusko i s Norskem, loni ale obě země po 40 letech sporů podepsaly smlouvu o rozdělení území v Arktidě. Obě země tak mohou těžit ropu a zemní plyn. Území, o které se Oslo a Moskva přely, má rozlohu asi poloviny Německa a leží mezi prokázanými nalezišti obou států.