Krádež v katedrále: Zmizel vzácný rukopis z 12. století

Santiago de Compostela (Španělsko) - Zmizením vzácného ilustrovaného rukopisu Codex Calixtinus z 12. století z katedrály ve městě Santiago de Compostela se zabývá španělská policie. Rukopis zmizel z bezpečnostní schránky v katedrále už minulý týden, ale případ, vyšetřovaný jako krádež, byl policii ohlášen až ve středu. Zmizení rukopisu, který je na volném trhu prakticky neprodejný, je považováno za velkou ztrátu pro španělské kulturní i církevní dědictví. Codex Calixtinus je sbírkou modliteb a liturgických textů.

Sloužil jako praktický průvodce popisující čtyři základní cesty pouti z Francie ke hrobu svatého Jakuba, který před více než dvanácti sty lety objevil biskup Teodomiro právě v Santiagu de Compostela ležícím v severozápadním cípu Španělska.

Rukopis z katedrály v Santiagu de Compostela je nejstarší kopií kodexu pocházející zhruba z roku 1150. Jak napsal zpravodajský server BBC News, do místnosti, kde byl uchováván, měla přístup jen hrstka lidí. Ven byl za přísných bezpečnostních opatření vynášen jen při mimořádných příležitostech, jako byla loňská návštěva papeže Benedikta XVI.

El Camino de Santiago

0Katedrála ve městě Santiago de Compostela je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší (Santiago) jako jeden z Kristových učedníků poslán vykonat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. První doložená pouť do Compostely je z roku 951, kdy ji vykonal biskup z Le Puy. Podél cesty byly postupně zřizovány kostely a kláštery se svatými relikviemi. První manuál pro plahočící se poutníky pochází již z 12. století. Rukopis obsahuje kázání, zprávy o zázracích a liturgické texty spojené s osobou svatého Jakuba. Dále se zde nachází také popis trasy, umělecká díla, která lze po cestě spatřit a zvyky místních obyvatel. Symbolem dlouhotrvající poutě se již ve středověku stala mušle hřebenatka a od roku 1987 je platný systém směrových značek s touto mušlí. /Zdroj: Wikipedia.org/