Londýnská hadí žena léčí fobie

Londýn - Pomoc ofidiofobikům, tedy lidem trpícím chorobným strachem z hadů, nabízí jedna londýnská škola jógy. Pořádá speciální kursy, na nichž účastníci díky meditaci zjistí, že had může být i velmi přítulný. Jóga je má trýznivých obav zbavit.

Hadi na jedné straně vzbuzují averzi a strach, na straně druhé jsou ikonami mnoha prastarých kultur. V Asii jsou také považováni za symbol lékařství a je jim přisuzována tajemná moc. V Evropě jsou naopak symbolem úskoku, zrady a smrti. Ofidiofobií trpí překvapivě mnoho lidí - přestože v životě žádného hada v přírodě nepotkali.

„Jsem si jistá, že nejsem první, kdo medituje s hady. Když se podíváte na Šivu, boha jógy, tak on vždy medituje s hadem. Takže je to přímé napojení na energii kundalini. To je energie ve spodní části páteře, která stoupá vzhůru po páteři a točí se jako had. Pro mě jsou proto hadi s jógou neoddělitelně spojeni,“ říká učitelka jógy a lektorka kursu Kwali Kumara Haribhajan-Kaurová.

Kwali Kumara Haribhajan-Kaurová
Kwali Kumara Haribhajan-Kaurová

Kwali vysvětluje účastníkům smysl a pravidla této jógy. Ta podle ní zaručuje velmi rychlé uzdravení: jeden její rok vydá za jedenáct ve směru hatha. I když samotnému dotyku s hadem předchází nejméně hodinová meditace, nejsou mnozí účastníci kursu schopni pohybu a zpanikaří. Strachu se přitom zbaví až ve chvíli, kdy hada podrží a uvědomí si, že nepředstavuje nebezpečí. „Původně jsem chtěla utéct. Bylo to velmi zneklidňující a nepříjemné. Když jsem se ale pak hada poprvé dotkla, uvědomila jsem si, že všechen ten strach byl jen v mé hlavě. Nebylo to nic racionálního. Vlastně jsem se nebála hadů, ale neznámých věcí,“ říká jedna z účastnic kursu Alexandra Croucherová.