Začíná ramadán – postní měsíc muslimů

Praha – Muslimům dnes začíná postní měsíc ramadán. Věřící za denního světla nebudou jíst, pít, kouřit ani se oddávat požitkům. Půst mohou přerušit až se západem slunce. Letošní ramadán bude pro muslimy nezvykle náročný, protože připadá na dlouhé a horké dny uprostřed léta.

Pohyblivý měsíc ramadán poprvé od 70. let vychází na polovinu léta. Půst tak muslimům zkomplikují vedra. Na Blízkém východě, kde leží velká část muslimských zemí, dosahují průměrné srpnové teploty 38 stupňů Celsia při 82% vlhkosti vzduchu. Další komplikací budou dlouhé dny. Proti jiným letům tak přibude postních hodin, protože muslimové mohou o ramadánu jíst a pít pouze před východem slunce nebo po jeho západu.

Obtížnější situaci než v převážně muslimských zemích budou mít muslimové v těch částech světa, kde je islám menšinovým náboženstvím. Zatímco například ve Spojených arabských emirátech se ramadánu podřizuje chod společnosti a zkracuje se i pracovní doba, v nemuslimských zemích s podobnými úlevami nemohou muslimové počítat.

Ramadán je devátým měsícem lunárního muslimského kalendáře a ramadánový půst je jedním z pilířů islámu. O ramadánu se muslimové navštěvují a slaví také noc osudu, v níž byly podle jejich víry Mohamedovi seslány první verše Koránu. Postit se nemusí děti, staří lidé, těhotné a kojící ženy a chronicky nemocné osoby.

Pět pilířů islámské víry – základ náboženského života každého muslima:

  1. šaháda (vyznání víry v jediného boha)
  2. salát (rituální modlitba pětkrát denně dle strikitních pravidel)
  3. zakát (almužna na dobročinné účely)
  4. saum (půst v ramadánu)
  5. hadždž (pouť do Mekky, na kterou se každý muslim musí vydat alespoň jednou za život)

Muslimové při modlitbě
Muslimové při modlitbě
Video Rozhovor s Jaroslavem Burešem
video

Rozhovor s Jaroslavem Burešem