Koně Převalského se vrátí do ruských stepí

Moskva – Rusové plánují obrovský projekt na návrat koní Převalského do volné přírody. Už v příštích dvou letech by se mělo do ruských stepí umístit 30 kusů koní ze zoo v Česku nebo Německu. Projekt za víc než 5 milionu dolarů realizují Rusové pod patronací OSN.

Koně Převalského již brzy zamíří do Kurské a Orenburské oblasti, do Zabajkalského kraje a do Kalmycka na jihu Ruska. Vrátí se tak do své původní domoviny. Ještě než je intenzivní zemědělství v oblasti v polovině 19. století téměř vyhubilo, žili zde totiž tito koně volně. V Rusku jde o vůbec první pokus o navrácení divokého koně do přírody.

Zkušenosti s návratem těchto koní do přírody mají například v Mongolsku, kam před časem poslala čtyři koně i pražská zoo. „Kůň Převalského nežije ve volné přírodě nikde na světě, s výjimkou Mongolska, kde je několik stád,“ potvrdil ruský expert Jevgenij Kuzněcov. 

A koním Převalského se v mongolských stepích daří poměrně dobře. Podobně by si to teď představovali i Rusové. „Pokud se nám podaří vytvořit vhodné stádo, zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Do stepí se vrátí jejich přirození obyvatelé, stáda koní, a lidé dostanou možnost kochat se pohledem na divoká zvířata ve volné přírodě,“ říká Kuzněcov.