Pohřeb Ctirada Mašína: Salvy a ocenění od Vondry

Cleveland (USA) - Český protikomunistický odbojář Ctirad Mašín byl s vojenskými poctami pohřben v americkém Clevelandu ve státě Ohio. Smutečního obřadu se kromě Mašínova bratra Josefa, který byl rovněž členem jejich protikomunistické skupiny, sestry Zdeny, příbuzných a českých i amerických přátel zúčastnil český ministr obrany Alexandr Vondra. Ten oba bratry vyznamenal nejvyšším českým vojenským vyznamenáním Zlatá lípa.

Ctirad Mašín, starší z obou bratrů, zemřel v Clevelandu v rodinném kruhu po delší nemoci 13. srpna, pouhé dva dny po svých 81. narozeninách. Do Čech se stejně jako jeho bratr nikdy nepodíval ani po roce 1989 s odůvodněním, že jejich rodná zem nezpřetrhala právní i jiné vazby s komunistickým režimem. V ČR nechtěl být ani pohřben.

Alexandr Vondra ve svém vystoupení nad rakví prohlásil, že oba bratři nechtěli jen trpně přihlížet násilí, které po roce 1948 komunistická strana rozpoutala proti občanům Československa.

Video Reportáž Michala Kubala
video

Reportáž Michala Kubala

„Nechtěli být pasivními diváky vraždění a zotročování bezbranných občanů jen za vyjádření svobodného názoru a oddanost ideálům demokracie,“ řekl ministr. Dodal, že odchodem Ctirada Mašína ztrácí Česká republika muže, jemuž patří čestné místo v jejích novodobých dějinách. „Je prokázaným hrdinstvím i pevnými mravními postoji příkladem naší současné společnosti,“ uzavřel Vondra své vystoupení.

Alexandr Vondra na pohřbu Ctirada Mašína
Zdroj: ČTK
Autor: Jakub Dospiva

Ministr pak předal sestře zesnulého, Zdeně Mašínové, vojenské vyznamenání Zlatá lípa, které bylo Ctiradu Mašínovi uděleno in memoriam. Stejným vyznamenáním vzápětí Vondra ocenil i druhého z bratrů, Josefa Mašína.

Český premiér Petr Nečas v kondolenčním dopisu adresovaném Zdeně a Josefu Mašínovým označil vyznamenání za výraz úcty ke statečnosti, s níž se oba bratři postavili komunistickému totalitnímu režimu.

Pohřeb Ctirada Mašína
Zdroj: ČTK
Autor: Jakub Dospiva

„Lidé se rodí a na svět přicházejí jako svobodní lidé. A právě jako svobodní lidé mají právo proti zotročování svému i své vlasti bojovat. Vy jste to dokázali a z boje proti komunistické totalitě jste vyšli vítězně,“ napsal Nečas, jenž zároveň vyjádřil politování, že se kvůli svému zaneprázdnění nemohl pohřbu zúčastnit.

Smuteční obřad zakončily česká a americká hymna a výstřely čestné stráže. Na závěr Josef Mašín převzal americkou státní vlajku, do které byla rakev s tělem jeho bratra zahalena.

Ctirad Mašín, syn československého důstojníka a odbojáře Josefa Mašína popraveného nacisty, se stejně jako jeho bratr nesmířil s komunistickým převratem v Československu v roce 1948. Na podzim 1953 se Mašínům společně s Paumerem podařilo probít do západního Německa. Ctirad Mašín při akci zastřelil dva východoněmecké policisty. Další členové jejich skupiny byli později v Československu odsouzeni k trestům smrti nebo k mnohaletému žaláři. 

Po útěku na Západ sloužil Ctirad Mašín pět let v americké armádě, poté podnikal společně s bratrem a s Paumerem v Texasu, nakonec se osamostatnil a měl postupně firmy v několika amerických státech. Měl dva syny a dceru.