Stěhování národů: Poslední etiopští židé míří domů

Addis Abeba – Stranou světové pozornosti právě v těchto měsících končí jedno z největších stěhování národů poslední doby. Z Etiopie se do Izraele stěhují poslední etiopští židé. V židovském státě jich dnes žije už 130 000. Do dvou let získá izraelské občanství přes osm tisíc členů komunity Falaš mura. Pak ale imigrace definitivně skončí a pár tisíc zbývajících Etiopanů, kteří se hlásí k židovským kořenům, bude ponecháno svému osudu.

Je hodina před rozbřeskem a ve tmě se objevuji první rodiny s veškerým majetkem v rukou. Navždy opouštějí rodnou Afriku. Směřují do vytoužené a zároveň neznámé země zaslíbené. Jedná se o jeden z nejsilnějších příběhů posledního století, přesto se o něm mimo Izrael moc neví. „Je to tři tisíce let, co sem přišli naši předci. Jsme potomky vládce Menelika, syna královny ze Sáby a krále Šalamouna,“ konstatoval etiopský učitel hebrejštiny Gashaw Molla. 

Po vzniku Izraele chtěli černí židé emigrovat, císař Haile Selassie to ale navždy zakázal. Pak v roce 1984 udeřil krutý hladomor. Izraelský Mossad zahájil operaci Mojžíš – tajný letecký most do Tel Avivu. „Týdny jsme se plahočili do Súdánu. Tam jsem potkal izraelské agenty – první bílé ve svém životě,“ vzpomíná Šlomo Molla, falašský poslanec v Izraeli.

Sedm tisíc etiopských židů se dostalo do Izraele. Desetitisíce zbývajících musely zůstat. Nová příležitost se objevila v roce 1991, na konci etiopské občanské války. „Hrozilo jim vyhlazení. Letecký most, kterému jsem velel, přepravil za 36 hodin 14 325 etiopských židů,“ podotkl generál Amir Nachumi, letecký velitel operace Šalamoun. 

Třiačtyřicet vojenských i civilních letadel převáželo doslova celé vesnice. Do Boeingu 747 nastoupilo neuvěřitelných 1 122 pasažérů. Během letu se narodilo pět dětí. Od 90. let už pokračuje etiopská emigrace do Izraele klidně – v počtu zhruba 3 500 lidí ročně. „Pravověrní židé, falašové, už jsou v Izraeli. Teď dokončujeme přestěhování Falaš mura. Jejich předci byli nuceni konvertovat ke křesťanství,“ dodal šéf etiopské emigrace do Izraele Ašer Seyum.

Video Reportáž Jakuba Szántó
video

Reportáž Jakuba Szántó

Reportáž Jakuba Szántó

ud: 10.9.2011

Etiopští židé míří do Izraele