Manželství brazilských dětí jsou desetitisíce

Rio de Janeiro - Téměř 43 000 dětí ve věku od deseti do 14 let žilo v loňském roce v Brazílii v partnerském svazku. Brazilský zákon přitom manželské svazky s dětmi mladšími 14 let zakazuje, pohlavní styk s nimi definuje jako faktické znásilnění a trest za to se pohybuje od osmi do 15 let vězení. Často se ale děti takto rozhodují samy a snaží se uniknout z chudého prostředí, které sdílely s početnými sourozenci a dalšími příbuznými.

Praxe sezdávání dětí je více rozšířena ve venkovských a odlehlých oblastech, ale vyskytuje se i ve velkých městech, či spíše na jejich předměstích. Podle soudu pro záležitosti mladistvých nejsou neobvyklé žádosti rodin o povolení sňatku jejich dcery mladší 14 let.

Na 42 785 dětí a mladistvých ve věku od deseti do 14 let, kteří žijí v manželství, narazili komisaři při loňském sčítání obyvatel; nekontrolovali ovšem dokumenty, takže oficiálně jde o svazky neformální. Brazilský občanský zákoník registruje sňatky pouze osob starších 16 let, v případě mladších je o jejich povolení nutné žádat soud.