Australané si v pase můžou vybrat ze tří pohlaví

Canberra – Australská vláda se rozhodla rozšířit možnosti držitelů cestovních pasů při vyplňování kolonky „pohlaví“. Aby zabránila diskriminaci transsexuálů, povolila místo dosavadních dvou tři volby – mužské, ženské a neurčené. Návrh novely příslušného zákona iniciovala poslankyně Louise Prattová, jejíž manžel se narodil jako žena.

Hermafroditi a transsexuálové budou moci místo slov „male“ (mužské) nebo „female“ (ženské) vepsat do příslušné kolonky velké písmeno „X“, což signalizuje neurčené pohlaví. Podmínkou je hodnověrná lékařská zpráva.

Podle Prattové přinese novela ulehčení při cestování do zahraničí. Lidé se změněným nebo obojím pohlavím totiž často na letištích při pasové kontrole čelili nepříjemným otázkám v případě, že údaj o pohlaví neodpovídal jejich vzhledu.