V Rakousku exhumovali kostry z období nacismu

Vídeň – Dvě stě dvacet jedna koster z doby nacismu vyzvedli experti z někdejšího pohřebiště psychiatrické léčebny v rakouském Hallu. Bylo zde pohřbeno 228 těl, sedm hrobů ale už bylo prázdných. O nálezu pohřebiště média informovala počátkem roku. Desítky ostatků měly polámané kosti, což mohly být následky trýznění, neboť tato zranění nejsou uvedena v lékařských výkazech. Vědecké ohledání má skončit do roku 2013.

Antropolog George McGlynn novinářům řekl, že prozkoumána už byla zhruba třetina vyzvednutých koster a 35 z nich má polámaná žebra. Další mají zpřerážené nosy nebo zlomené klíční kosti. Podle McGlynna nelze potvrdit, zda byli tito lidé zabiti, i když je údajně pravděpodobné, že zlomeniny jsou následkem násilností v nemocnici. „Pochybuji o tom, že byly přímou příčinou smrti,“ dodal však expert. Žádná zlomenina přitom podle něj není evidována v úmrtních listech, což nasvědčuje tomu, že pacienti ke zraněním přišli po přijetí do nemocnice.

V léčebně nedaleko Innsbrucku přežívaly mentálně i tělesně postižené osoby. Panuje podezření, že se staly oběťmi nacistického pojetí „eutanazie“, tedy v zásadě likvidace postižených lidí. Podle vyšetřovatelů patřily kosterní pozůstatky osobám ve věku od 14 do 90 let. Rovnoměrně mezi nimi byly zastoupeny osoby obojího pohlaví.

V celé Evropě bylo před nebo během druhé světové války usmrceno 75 000 lidí kvůli skutečnému nebo domnělému mentálnímu či fyzickému postižení nebo sociálnímu vyloučení.