Haagský tribunál vydal zatykač na bývalou mluvčí

Haag - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) dnes vydal zatykač na svou bývalou mluvčí Florence Hartmannovou. Francouzská novinářka byla v září 2009 odsouzena za pohrdání soudem; má pykat za to, že ve své knize zveřejnila tajné materiály o srbské politice během války v Bosně. ICTY uložil Hartmannové pokutu 7 000 eur (dnes 180 000 Kč), kterou obviněná odmítla zaplatit. Podle rozsudku musí v takovém případě odpykat trest ve formě sedmi dnů vězení. Rozsudek potvrdil letos v červenci odvolací soud.

„Cílem rozsudku je odradit do budoucna obžalovanou i případně všechny další osoby od zveřejňování tajných informací,“ uvedl ICTY ve zdůvodnění rozsudku.

Hartmannová, bývalá zpravodajka listu Le Monde na Balkánském poloostrově, byla v letech 2000 až 2006 tiskovou mluvčí hlavní žalobkyně ICTY Carly Del Ponteové. Později ve své knize Mír a trest zveřejnila dvě důvěrná rozhodnutí mezinárodního tribunálu, která podle ní prokazovala přímé zapojení Srbska do masakru v bosenské Srebrenici. Po obsazení města tam v roce 1995 bosenskosrbští vojáci povraždili na 8 000 Muslimů.