Durbanská klimatická konference toho asi moc nevyřeší

Durban (Jihoafrická republika) - Rozdílné postoje Evropské unie, USA a rozvojových zemí naznačují tuhá jednání na 17. konferenci OSN o změnách klimatu, která v pondělí začala v jihoafrickém Durbanu. Na 12 000 delegátů z téměř 183 zemí tu má diskutovat především o budoucnosti Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů po jeho vypršení v roce 2012. Durbanská schůzka oficiálně končí 9. prosince.

Kjótský protokol z roku 1997 zavázal 35 vyspělých zemí snížit do roku 2012 exhalace skleníkových plynů o pět procent pod úroveň roku 1990. Protokol ale nikdy nepodepsaly Spojené státy a dokument se nevztahoval ani na velké rozvíjející se ekonomiky, jakými jsou kupříkladu Čína a Indie. Právě Washington a Peking jsou přitom největšími znečišťovateli ovzduší na světě. Kanada podporuje myšlenku nové mezinárodní dohody o omezení celosvětových emisí skleníkových plynů, která by ale zahrnovala všechny státy včetně Indie a Číny.

Evropská unie společně s menšími státy bezprostředně ohroženými klimatickými změnami usilují o to, aby nová globální dohoda o omezování skleníkových plynů, které podle vědců přispívají ke zvyšování hladiny moří, ničivým bouřím a záplavám či naopak katastrofálním suchům, byla hotová do roku 2015. Bohaté státy jako USA a Japonsko a rozvíjející se země jako Čína, Indie a Brazílie ovšem nechtějí začít jednat o smlouvě dřív než v roce 2015 a její uzavření chtějí pozdržet nejméně do roku 2020.

Video Rozhovor s Pavlem Zámyslickým
video

Rozhovor s Pavlem Zámyslickým

Klimatická konference v Kodani z roku 2009 a loňská konference v mexickém Cancúnu skončily nezdarem, když se jejich účastníkům nepodařilo uzavřít závaznou dohodu, která by nahradila kjótský protokol. Největší znečišťovatelé USA a Čína se doposud k žádné ekologické dohodě nepřipojily a podle expertů nejsou velké šance, že by tak učinily právě v Durbanu.