Kepler objevil planety velké jako Země

New York – Družice Kepler objevila mimo sluneční soustavu první dvě planety téměř stejně velké jako Země. Ty ale nejsou podle odborníků vhodné pro život, protože povrch obou planet je příliš horký. Teploty na jejich povrchu totiž dosahují 815 a 426 stupňů Celsia. Podle vědců jsou obě planety hornaté. Družice Kepler je první sondou vyslanou NASA, která má za úkol hledat planety podobné Zemi, na nichž by byl možný život. 

Kepler-20e a Kepler-20f jsou zatím nejmenšími objevenými planetami, jež obíhají okolo hvězdy podobné našemu Slunci. Průměr jedné z planet, které rotují kolem hvězdy Kepler-20 vzdálené asi 950 světelných let od Země, je jen o tři procenta větší než ten zemský; průměr druhé planety se blíží devíti desetinám toho zemského.   

Na začátku prosince se vědcům podařilo u jiné vzdálené hvězdy najít planetu, na jejímž povrchu je teplota asi 22 stupňů Celsia. I když ta by životu příznivá byla, na planetě přesto pravděpodobně život neexistuje, protože je 2,4krát větší než Země a podle astronomů spíše podobná Neptunu.