Návštěvnost Sixtinské kaple kvůli prachu nechce Vatikán omezovat

Vatikán – Ačkoliv intenzita turistického ruchu zvyšuje množství prachu a dalších látek znečišťujících vzácné obrazy v Sixtínské kapli, Vatikán nechce omezovat počet návštěvníků. „Budeme se snažit ponechat kapli plně přístupnou. Jsme přesvědčeni, že je to možné udělat, aniž bychom riskovali poškození maleb,“ řekl deníku L'Osservatore Romano ředitel vatikánských muzeí Antonio Paolucci.

Podle Paolucciho, který patří mezi nejrenomovanější restaurátory v Itálii, správa připravuje pro kapli speciální klimatizační systém, který by byl schopen zajistit výměnu vzduchu v potřebné kvalitě. Ten by ochránil malby před znečišťujícími látkami v pevném i plynném stavu.

Vatikánská muzea navštíví ročně asi čtyři miliony lidí. Prodej vstupenek patří k velkým příjmovým položkám Vatikánu. Prach, pot a také vlhkost a oxid uhličitý z dechu návštěvníků tísnících se v kapli ale může fresky zasahovat v nečekané míře.

Loni byl proto v kapli instalován moderní monitorovací systém, který měří nejen míru vlhkosti a znečištění vzduchu, ale i teplotu a vlhkost fresek. Právě z výsledků jeho měření bude vycházet nová klimatizace.

Sixtinská kaple byla postavena v 15. století pro papeže Sixta IV. Dominantou výzdoby je Michelangelova freska zachycující historii lidstva od Adama k Noemovi, vyhlášení zákona Mojžíšem a od narození Ježíše až k poslednímu soudu. Kromě toho kapli zdobí další nástěnné fresky Botticelliho, Pinturicchia, Ghirlandaia a Signorelliho.