Škola rozdělila třídy na romské a „normální“

Šarišské Michaľany – Vedení slovenské základní školy v Šarišských Michaľanech v okrese Sabinov zvažuje podání odvolání proti verdiktu Okresního soudu v Prešově. Ten rozhodl, že škola vytvořením tříd, v nichž se zvlášť vzdělávají romští žáci, porušila zásadu rovného zacházení. Píše to slovenský server Aktualne.sk. Učitelé na Slovensku se proti rozsudku soudu ohrazují. Přelomový rozsudek míří na zaběhnutou praxi - podobný přístup totiž volí školy téměř ve všech obcích a městech na Slovensku, kde je vyšší koncentrace romské populace.

"Okresní soud Prešov rozhodl, že žalovaný se dopustil diskriminace romských dětí z důvodu jejich etnické příslušnosti a porušil zásadu rovného zacházení," řekl mluvčí prešovského soudu Michal Drimák. Doplnil, že rozsudek není zatím pravomocný a stranám běží lhůta pro podání odvolání. Pokud rozsudek nabude právní moci, škola bude muset do 30 dnů napravit protiprávní stav, tedy umístit romské děti do smíšených tříd spolu s ostatními žáky. Kromě toho musí znění rozsudku formou inzerce zveřejnit v učitelských novinách.

Ředitelka školy Marie Cvancigerová uvedla, že rozsudek vynesli 5. prosince, písemně jim ho doručili až 28. prosince 2011. Další kroky konzultují s právníkem. Konstatovala, že k rozdělení tříd došlo asi před třemi lety, tedy před jejím nástupem do funkce. Důvodem prý bylo to, že u těchto romských žáků absentovala hlavně domácí příprava a neměli dostatečně osvojené hygienické návyky.

Malá Romka
Malá Romka

Ředitelka školy Marie Cvancigerová:

„Pokud se stane, že budeme muset provést rozhodnutí soudu, máme velké obavy, že naše škola přijde o velký počet neromských žáků.“


Ředitelka dodala, že v rozdělených třídách mohou učitelé lépe uplatnit individuální přístup a použít jiné metody, které jednodušším způsobem pomohou vysvětlit učivo i slabším žákům.
Komplikace způsobuje prý například i to, že děti z osad mají problém se zabezpečením pomůcek. Podle ředitelky se dá velmi těžce pracovat, pokud polovina žáků ve třídě má učebnici, sešity a potřeby a druhá ne. Ze školy v Šarišských Michaľanech podle ředitelky rodiče děti odhlašují a vodí je do měst nebo jiných obcí.

Žalobu podala Poradna pro občanská a lidská práva. Podle zástupce této instituce Štefana Ivanca je rozhodnutí soudu plně v souladu s mezinárodními standardy na ochranu lidských práv.

Video Reportáž Ladislava Kerekeše
video

Reportáž Ladislava Kerekeše