Trepper věřil v komunismus až do konce života

Jeruzalém - Špion Leopold Trepper byl šéfem nejúspěšnější špionážní sítě Sovětského svazu za druhé světové války, která do dějin vstoupila pod označením Rudá kapela. Skupina byla založena z pověření sovětského vůdce Josifa Stalina v Bruselu a zpravodajskou síť se Trepperovi podařilo vybudovat po celé Evropě. Po odhalení skupiny byl Trepper zadržen, nakonec utekl, ale po válce skončil v komunistickém žaláři. Po propuštění emigroval do Izraele a až do své smrti, 19. ledna 1982, zůstal přesvědčeným komunistou.

Narodil se 23. února 1904 v židovské rodině ve městě Nový Targ, které dnes leží na území Polska. Ke komunistickým myšlenkám přičichl po bolševické revoluci v Rusku v roce 1917, poté pracoval v dolech a organizoval stávky, za což byl vězněn. Na počátku 20. let odjel do tehdejší Palestiny, stal se členem levicové sionistické organizace a podporoval vytvoření židovského státu. Nicméně poté, co byl konfrontován s realitou kapitalismu, snažil se o spolupráci mezi Židy a Palestinci a krátce poté se též připojil k palestinské komunistické straně. Po odhalení byl vyhoštěn, pobýval ve Francii, odkud odjel do Sovětského svazu, kde se stal agentem sovětské vojenské rozvědky. Nejprve cestoval mezi Moskvou a Paříží a v roce 1938 byl vyslán do Belgie, aby založil špionážní síť, kterou Němci nazvali Rudá kapela. Její agenti posílali do Moskvy tisíce telegramů, své zdroje měli dokonce přímo v samotném Hitlerově stanu. 

Za informací o napadení SSSR byla sázka o šampus

Trepper byl ve spojení s německým inženýrem, který pracoval na německých opevněních na Východě. Vsadil se s Trepperem o bednu šampusu, že Němci napadnou Sověty do konce května 1941. Trepper sice sázku vyhrál, ale inženýr nakonec přišel s informací, že jde jen o měsíční odklad a hodlal se vsadit znovu.


Poté, co zaslal do Ruska informace o možném útoku nacistů na Sovětský svaz, byl odhalen, ale podařilo se mu uprchnout do Francie. I tam byl ale později prozrazen a uvězněn. Němci se z něj pokoušeli neúspěšně vytvořit dvojího agenta, Trepperovi se ale nakonec opět podařilo uprchnout, ale po svém návratu do Moskvy ho čekalo vězení za údajnou spolupráci s gestapem. Dokonce mu hrozil trest smrti, kterému za dosud ne zcela vyjasněných okolností unikl. Po propuštění v roce 1955 odjel za rodinou do Polska a po šestidenní válce v roce 1967 se mu podařilo emigrovat do Izraele. Zbytek života strávil v Jeruzalémě a svůj život popsal v knize Velká hra.