Castro: Reformy ano, ale jen tak trochu

Havana – Kubánský prezident Raúl Castro na celostátní konferenci Komunistické strany Kuby v Havaně důrazně obhajoval systém jedné politické strany. V závěrečném projevu delegáty zároveň vyzval k boji proti korupci, kterou označil za větší hrozbu pro revoluci než cokoliv, co by si mohly vymyslet Spojené státy. Zopakoval také slib prosadit bezprecedentní návrh na omezení funkčního období všech vysokých vládních činitelů pouze na dvě pětiletá období za sebou. Poznamenal, že k tomu bude zapotřebí ústavní změny, ale příslušní činitelé si mohou začít osvojovat tuto praxi i dřív, než bude v základním zákonu země formálně zakotvena.

Castro se také vyjádřil kriticky na adresu těch, kdo si slibovali, že z konference vzejdou zásadnější reformy – nebo doufali v nové tváře na zestárlých nejvyšších příčkách stranické hierarchie. „Nechyběla kritika a výzvy od těch, kdo směšují svá osobní přání s realitou a kdo si dělali iluze, že konference posvětí začátek demontáže politického a sociálního systému, za něž revoluce bojuje po více než půl století,“ řekl osmdesátiletý kubánský vůdce. Dodal, že „mnozí zapomněli, že Kuba musí čelit nepříteli na severu, který se nezastaví před ničím, aby ji zničil“. Volání po zavedení pluralitního politického systému podle něj nebere v úvahu fakt, že Kuba je v obležení, čímž narážel na americké embargo vůči ostrovu. 

Raúl Castro:

0„Vzdát se zásady systému jedné strany by se rovnalo legalizovat stranu nebo strany imperialismu na naší půdě.“


Na své první celostátní stranické konferenci si kubánští komunisté vytyčili úkol utvrdit pozici své strany a „zdokonalit“ její práci. Na 800 delegátů hledalo při této víkendové akci cesty, jak reformovat kubánské hospodářství, které je v krizi, aniž by nad ním ztratili kontrolu. Žádné významné oznámení o případných radikálních změnách na konferenci zjevně nezaznělo. Delegáti schválili dokument, na jehož základě se mají kubánští komunisté naladit na hospodářské reformy s prvky tržního hospodářství. Podporovat se má kritika a sebekritika, potlačovat korupce a zlepšovat práce médií, rovněž kontrolovaných stranou.