Vědcům se podařilo přečíst myšlenky

Berkeley - Vědcům z kalifornské univerzity v Berkeley se podařilo dekódovat myšlenky člověka. Elektrodami snímají signály z mozkových center a dokážou vyluštit slova, na která pacient myslí, aniž by je vyslovil. Metoda je teprve v počátcích. Má ale velký potenciál pro budoucí dorozumívání lékařů s pacienty v komatu nebo ve stavech, kdy jsou při vědomí, ale nemohou komunikovat.

Odborníci předvedli novou metodu, díky které je možné zrekonstruovat slova, na které myslí pacient. Musí mít ale přímo v mozku implantované elektrody. Odborníci pak dokáží zachytit vlny v mozku a shromáždit elektrické signály. Počítač pak tato data zpracuje a zrekonstruuje slova, na která pacient myslí.

Už předchozí výzkumy naznačovaly, že vědci jsou blízko tomu, aby mohli číst myšlenky. V roce 2011 vyzkoušeli, že pacienti s elektrodami v mozku dokáží jen silou myšlenky pohybovat kurzorem na obrazovce.

Další výzkum se zaměřil na zkoumání toku krve při pohledu na určité obrázky. Právě podle průtoku krve pak mohli odborníci zrekonstruovat obrázky, o kterých pacienti přemýšleli.

Vědci z univerzity v Berkeley v Kalifornii jsou teď ale ještě o krok dál. Tým se zaměřil na zkoumání části mozku zvané STG (gyrus temporalis superior), která je součástí sluchového aparátu a kde se také ke zvukům, které slyšíme, přiřazuje jazykový smysl.

Tým vědců z Berkeley zkoumal vlny v mozku patnácti pacientů, kteří podstoupili operaci kvůli epilepsii nebo tumoru. Pouštěli jim audionahrávky různých mluvčích, kteří recitovali slova a věty.

Ve spleti elektrických signálů v mozku pak pomocí počítače rozeznali ty, které vyvolaly nahrávky právě v centru STG. Díky tomu pak vytvořili odborníci v počítači modely, které jim pomáhají rozeznat slova, na které pacienti myslí.

Video Reportáž Hany Scharffové
video

Reportáž Hany Scharffové