Kosatky nemohou být otroky, protože nejsou lidé

San Diego - Americký soud ve středu zamítl žalobu organizace Lidé pro etické zacházení se zvířaty (PETA), která tvrdila, že zábavní park SeaWorld zotročuje kosatky. Podle soudce nemohlo akvárium porušit 13. dodatek americké ústavy o zákazu otroctví, neboť ten se
vztahuje pouze na lidi, uvedla dnes agentura Reuters.

„Jediný rozumný výklad 13. dodatku je ten, že se vztahuje na člověka, a ne na nelidské bytosti, jako jsou třeba kosatky,“ uvedl ve zdůvodnění rozsudku soudce Jeffrey Miller. „Historické i současné zdroje ukazují, že pojmy otroctví a nedobrovolná práce se vztahují pouze na lidi,“ doplnil. Soudce také uvedl, že pokud se členové PETA domnívají, že akvárium
kosatkami špatně zachází, měli by si stěžovat na základě federálních a kalifornských zákonů o ochraně zvířat.
   
PETA loni na podzim podala žalobu jménem pěti kosatek v akváriu SeaWorld. Tvrdila, že zábavní park porušuje ústavní zákaz otroctví, když mořské savce nutí žít v zajetí a vystupovat v představeních akvária.

Otázka otroctví u zvířat se projednávala poprvé
   
Advokáti zábavního parku podání žaloby kritizovali, stejně jako američtí odborníci na ústavní právo. Podle nich PETA svou žalobou snižuje podstatu lidství černochů, kteří byli v minulosti jako otroci drženi. Přestože soud žalobu PETA zamítl, dosáhli ochránci zvířat částečného
úspěchu. Bylo to totiž vůbec poprvé, co nějaký americký soud projednával otázku, zda zvířatům přísluší stejná ústavní ochrana před otroctvím jako lidským bytostem.
   
PETA patří mezi skupiny ochránců přírody, které neváhají sáhnout po šokujících způsobech, jak na své požadavky upozornit. Například v roce 2003 organizace Anti-Defamation League (Liga proti hanobení) obvinila PETA, že trivializuje smrt Židů během druhé světové války v kampani, v níž masný průmysl přirovnala k holokaustu.