OSN: Po světě stále pobíhá 250 tisíc dětských vojáků

Berlín – Organizace spojených národů ve své nejnovější zprávě přinesla u příležitosti mezinárodního dne proti nasazování dětských vojáků smutnou statistiku. Přes dlouhotrvající mezinárodní kritiku je ve světě nadále nasazováno do přímých vojenských bojů více než 250 tisíc nezletilých. Téměř 40 procent tvoří dívky, které se podle Dětského fondu OSN často stávají obětí sexuálního násilí a otěhotní. Rekrutování dětí do bojů přitom už deset let zakazuje mezinárodní právo.

Dětské jednotky jsou podle studie nasazovány v 15 zemích světa. Patří mezi ně Barma, Čad, Filipíny, Kolumbie, Kongo, Irák, Středoafrická republika, Súdán nebo Uganda. Pokračující najímání do bojů připisuje fond OSN tomu, že děti se nechají snadno zmanipulovat. Často jde o sirotky, kteří žijí v chudobě a k jednotkám se přidají, protože doufají, že tak získají ochranu. Po nasazení jsou mnohdy zdrogovány, mají psychické problémy a potřebují lékařskou pomoc. Rodiny a místní komunity je často zavrhnou jako vrahy.

Šéf německého zastoupení UNICEF Christian Schneider vyzval ke zvýšení tlaku na strany zapojené do konfliktů. Podle dětského fondu by se mělo také zrychlit trestní stíhání v těchto záležitostech. Důležitým signálem by bylo, kdyby před Mezinárodním trestním soudem stanuli vojáci zodpovědní za najímání dětí.

Dohoda OSN zakazující využívání dětských vojáků v bojových akcích vstoupila v platnost 12. února 2002. Dokument podepsalo 143 zemí včetně Česka. Od roku 2001 se desetitisíce bývalých dětských vojáků zapojily do programu UNICEF, který je zaměřen na jejich začlenění do společnosti. Jako pokrok OSN uvádí propuštění asi 11 400 dětí a mladistvých z armádních jednotek a milic, ke kterému došlo v roce 2010.