Zrušte kastrace delikventů, vyzval výbor Rady Evropy Německo

Štrasburk - Výbor proti týrání Rady Evropy (CPT) dnes vyzval Německo, aby zakázalo kastraci sexuálních delikventů. Zdůvodnilo to názorem, že „nevratné zmrzačení“ není z medicínského hlediska nezbytné. Kromě Německa umožňuje dobrovolnou kastraci odsouzenců za sexuální motivované zločiny už jen Česká republika.

Podle CPT není chirurgická kastrace není v souladu s „uznávanými mezinárodními standardy“ a navíc není zárukou trvalého vymýcení hrozby recidivy. Výbor zdůraznil, že osoby podstupující zákrok by měly mít právo vědět o všech souvislostech kastrace. Nehrozilo by tak, že budou souhlasit jen proto, že si budou myslet, že jde o jediné řešení, jak se vyhnout trvalé internaci.

Německo, které má zákon umožňující dobrovolnou kastraci osob starších 25 let od roku 1969, se nátlaku Rady Evropy bránilo už v minulosti. Dokládalo to statistickými údaji o nízké recidivě - ze 104 kastrovaných mužů v letech 1970 až 1980 jich svůj čin zopakovala jen tři procenta. Naopak u 53 odsouzenců, kteří kastraci odmítli, se recidiva objevila v 46 procentech případů. Berlín nicméně alespoň souhlasil s tím, že otázku předloží k debatě odborné veřejnosti, aby byla posouzena mimo jiné i z morálního hlediska.


CPT sleduje, jak se v jednotlivých státech zachází s vězni či lidmi v léčebnách. Už v roce 2009 vyzvala rada také Českou republiku, aby kastrace zakázala a našla pro pachatele sexuálních činů alternativní léčbu. České ministerstvo zdravotnictví ale dál soudí, že chirurgické kastrace nejsou trest, ale lékařský zásah. Považuje za potřebné, aby byly pro snížení rizika sexuálních zločinů nadále možné. Premiér Petr Nečas v lednu řekl, že tyto zákroky jsou za určitých okolností slučitelné s lidskými právy a jsou alternativou celoživotní detence.