Překročí Putin svůj stín? Střední třída se hlásí ke slovu

Praha/Moskva - Vladimir Putin získal v prvním kole prezidentské volby 63 procent hlasů. V Rusku však žije na 143 milionů obyvatel. „Všímal bych si spíše těch lidí, kteří hlasovali pro jiné kandidáty. Zatímco dříve to byla spíše formalita, teď se skutečně hlásí ke slovu zejména ruská střední třída, která je malá, ale vlivná,“ komentuje volby Josef Pazderka, bývalý zpravodaj České televize v Rusku, který byl hostem pořadu Hyde Park.

Vladimir Putin se musí stále aktivnější střední třídě přiblížit, jinak nemá šanci dlouhodobě politicky přežít a udržet se u moci příštích šest, respektive dvanáct let, domnívá se Pazderka. „Očekávání se zvyšují a bude zajímavé sledovat, jestli Putin jako člověk, který vždy dobře četl nálady a dokázal se jim přizpůsobit, dokáže překročit svůj stín.“

Představa, že Putin má za sebou jednolitou frontu podporovatelů a situaci drží zcela ve svých rukou, je prý lichá. „Ruská politika bude daleko barevnější a zajímavější,“ myslí si zpravodaj ČT.

Zdrojem napětí bude nejistá ekonomická situace Ruské federace. Ta je stále závislejší na exportu nerostných surovin a tudíž na výkyvech mezinárodních trhů. „To souvisí s ekonomickou nestabilitou. Příjmy z ropy a plynu nejsou garantované,“ říká Pazderka a připomíná, že Rusko zaznamenalo velice traumatizující propad během finanční krize.

Ekonomiku v současném stavu udržuje skupina lidí, která jednostranné hospodářství ovládá a na obchodu se surovinami královsky bohatne. „Nejsou motivováni, aby tu situaci nějak měnili,“ vysvětluje Pazderka. „Každý z podnikatelů, kteří vyrazí na Východ, vám řekne: obrovský trh, obrovské možnosti, ale také obrovské překážky. A s tím vším je nutno počítat,“ říká Josef Pazderka.

Principiální střet ruské společnosti

Z nesmírných příjmů z prodeje ropy profituje podle odhadů zhruba 20 procent Rusů, zatímco ostatním se často daří stále hůře. Při výrazném poklesu cen surovin by přitom během dvou let mohl zkolabovat důchodový systém.

Principiální střet ruské společnosti v nejbližším období bude mít proto převážně ekonomické důvody. Na jedné straně osvícenější občané požadují modernizaci hospodářství, které dnes generuje zisk pouze neustálým drancováním nerostných surovin; na druhé straně jsou konzervativní a bohatí lidé, kteří si zvykli na obrovské příjmy z prodeje ropy a reformy odmítají. „Tenhle nevyhnutelný střet vytvoří novou podobu Ruska,“ uvažuje Pazderka.

Můžeme chtít více: dosažení na základní práva

„Zdá se, že Rusové stejně jako západní země by možná po třinácti letech faktické Putinovy vlády nad ruskou politikou mohli chtít více,“ zamýšlí se Pazderka. „A nejenom v ekonomickém smyslu, ale také v dosažení na základní práva: možnost bránit se u soudu, možnost důvěřovat policii, možnost projet sto kilometrů v autě bez úplatků dopravnímu policistovi, možnost udělat si autoškolu bez nutnosti uplácet,“ popisuje frustraci běžného občana Ruské federace Josef Pazderka.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24