Češi se v Senegalu zasadili o záchranu mnoha ohrožených antilop

Dakar - Čeští vědci v Senegalu přestěhovali v rámci záchranného programu rekordní počet kriticky ohrožených antilop Derbyho v dvanáctileté historii projektu. V uplynulých dvou týdnech umístili do nové obory 17 mladých samců a zajistili podmínky pro další rozmnožování v rezervaci Bandia. Nyní pokračují v terénním výzkumu a přípravách na sympozium pod záštitou Mezinárodního svazu pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN). To má rozhodnout o dalším osudu 85 antilop v českých rukách. Informovala o tom vedoucí sdružení Derbianus CSAW Karolína Koláčková.

„Jednalo se celkově o páté převozy a podařilo se nám převézt většinu zvířat v pěti dnech. Akce rozhodně není bez rizika, uspávací látka etorfin je totiž pro člověka toxická a i její styk se sliznicí může usmrtit. O život jde i zvířatům, jednoho samce jsme letos ztratili. Jiné zvíře ho při uspávání nabralo na rohy a probodlo stěnu žaludku. Bez odstěhování dospívajících samců ze stáda ale nemůžeme kontrolovat otcovství mláďat a vést plemennou knihu,“ uvedla Koláčková.

Kvůli riziku příbuzenské plemenitby vědci musejí dohlížet na to, aby se rozmnožovala zvířata geneticky vhodná. Všechna zvířata v lidské péči totiž pocházejí jen ze šesti zakladatelů odchycených roku 2000 v posledním přírodním útočišti, národním parku Niokolo Koba. Tamní populaci však decimují pytláci.

Po ukončení převozů Češi nyní v Senegalu pokračují v přípravách na vědecké sympozium, kterého se v lednu mají účastnit zástupci Mezinárodního svazu pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, zainteresovaní vědci, představitelé senegalských úřadů i majitelé soukromých rezervací.

Pavla Hejcmanová ze sdružení Derbianus:

„Náš záchranný program je nyní stabilizovaný a zvířata se množí. Jen letos nám přibylo 12 mláďat. Je pravý čas rozhodnout co dál. Pro udržení chovu v zajetí je nutné odchytit zvířata ve volné přírodě, dokud tam ještě přežívají. V úvahu přichází i varianta poslat naše zvířata do zoologických zahrad mimo Afriku či do rezervací v jiných zemích. K takovému rozhodnutí i realizaci potřebujeme silné partnery, jako je IUCN, které nám podporu vyjádřilo.“


Záchranný program antilopy Derbyho v Senegalu vede občanské sdružení Derbianus Czech Society for African Wildlife, tvořené zejména vědci z České zemědělské univerzity v Praze.