Němečtí ministři jsou pro zákaz NPD

Berlín – Ministři vnitra spolkových zemí v Německu jsou pro zákaz krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa (NPD). Před tím, než úřady podají návrh na zákaz této strany, musí se podle ministrů shromáždit veškeré důkazy o její neústavnosti. Chtějí se tak vyvarovat toho, aby ústavní soud podobně jako v roce 2003 návrh nezablokoval. 

NPD je dnes zastoupena v zemských sněmech Saska a Meklenburska-Předního Pomořanska. Po rozpuštění strany ale volá řada německých politiků. Ministři vnitra jsou jednotní v tom, že mají být podniknuty další kroky proti NPD. Jsou pro spuštění nového procesu, na jehož konci by mohl být zákaz této strany. 

Proto mají být od vedení NPD odpojeni tajní agenti. „Toto je důležitý předpoklad pro zaručení spravedlivého procesu,“ konstatoval dnes německý ministr vnitra Hans-Peter Friedrich z bavorské CSU. 

V roce 2003 soud totiž zastavil návrh na zákaz NPD, když vyšlo najevo, že na vedení jsou napojeni agenti Úřadu na ochranu ústavy, německé kontrarozvědky. Proces proto soud zastavil.

Příznivce NPD rekrutuje hlavně v bývalé NDR. Tam pronikla i do dvou zemských parlamentů; na veřejnosti se prezentuje angažovanou občanskou a populistickou rétorikou. „NPD je pro suverénní, sociálně spravedlivé Německo, v němž naše mládež, děti a vnoučata mají budoucnost,“ říká předseda strany Holger Apfel.

Hans-Peter Friedrich, německý ministr vnitra:

„NPD je stranou, která odmítá demokracii a ústavnost našeho státu a principy ústavy. Pro tento případ vyplývá z ústavy možnost spustit proces zákazu.“


Pokus o zákaz strany před devíti lety ústavní soudci smetli ze stolu, protože nešlo rozlišit, co je práce členů strany a co provokace nasazených agentů. Policie dostala příkaz svoje informátory stáhnout, kritici se ale kvůli tomu bojí ztráty kontroly nad scénou. Protinacističtí aktivisté zase varují, že případná ilegalita bude pro někoho ještě lákavější.

Video Reportáž Evy Pláničkové
video

Reportáž Evy Pláničkové