Gauck svou zemi ve štychu nenechá

Berlín – Nový německý prezident Joachim Gauck složil slavnostní přísahu. Úřad převzal po svém předchůdci Christianu Wulffovi, který rezignoval kvůli sérii skandálů. Gauck je jedenáctým německým prezidentem. Během svého prvního projevu na společné schůzi obou komor německého parlamentu mluvil o zločinném fanatismu a svobodě. Zároveň zdůraznil, že si Německo nenechá vzít svou demokracii.

Po svém slibu přednesl Gauck první prezidentský projev. Věnoval se v něm svému celoživotnímu tématu – svobodě. Prohlásil: „Svoboda je nutnou podmínkou pro spravedlnost. Usilování o spravedlnost je nutné pro to, abychom si zachovali svobodu.“ Podle Gaucka jediným vhodným systémem, který může zastávat a vyvažovat navzájem protichůdné názory, je reprezentativní demokracie. V té by přitom vedle demokratických stran a institucí měla existovat i aktivní občanská společnost. 

Joachim Gauck: „Vnímám svou zemi především jako zemi, kde se odehrál zázrak demokracie.“


Vyslovil se také proti pravicovému extremismu a náboženskému fanatismu. „V naší zemi by měli být doma všichni, kteří zde žijí. Žijeme ve státě, kde vedle německojazyčné a křesťanské tradice žijí náboženství jako islám, hovoří se zde jinými jazyky, zažívají se zde jiné kulturní tradice,“ řekl. „Všem, kteří zneuznávají demokracii z pozice extrémní pravice, těm jasně říkáme – vaše nenávist vede k tomu, že my svou zemi ve štychu nenecháme… My si svou demokracii nenecháme vzít. Je to naše země,“ dodal. „Vy patříte do minulosti, naše demokracie bude žít,“ vzkázal stoupencům neonacismu.

Zároveň ale upozornil, že nechce zavírat oči před reálnými problémy. Není prý možné nechat se ovládat strachem a negativními emocemi. Německá společnost by měla být vstřícná a otevřená.

Joachim Gauck: „Naše ústava přisuzuje všem lidem stejnou důstojnost, bez ohledu na to, odkud pocházejí, v co věří, nebo jakým jazykem hovoří.“


Gauck podpořil také myšlenku integrované Evropy: „Musíme si troufnout a říci – chceme více Evropy. Evropa pro mou generaci bylo něco, o čem jsme snili. Pro mé vnuky je Evropa životní realitou.“

Bývalého východoněmeckého luteránského pastora a bojovníka za občanská práva zvolila minulou neděli hlavou státu drtivá většina volitelů Spolkového shromáždění. Gauck už v pondělí symbolicky převzal úřad v berlínském zámku Bellevue. 

Gauck se hned příští týden vydá na svou první zahraniční cestu, vyrazí do Polska.

Video Projev Joachima Gaucka
video

Projev Joachima Gaucka

Projev Joachima Gaucka

Studio ČT24 - 21. 3. 2012

Gauck složil přísahu

Telefonát Petra Robejška

Profil Joachima Gaucka:

  • ztělesňuje německé vypořádání se s komunistickou minulostí
  • narodil se 24. ledna 1940 v Rostocku v námořnické rodině, jeho otec i matka byli členy NSDAP, jeho pozdější životní dráhu předznamenalo odvlečení otce do sibiřského gulagu počátkem padesátých let
  • Gauck vystudoval teologii a poté působil v Lüssowě v Meklenbursku jako evangelický pastor
  • na podzim 1989 moderoval v Rostocku protirežimní demonstrace a spoluzakládal tamní pobočku hnutí Nové fórum, které zastřešovalo činnost opozičních skupin v NDR a později se přejmenovalo na Spojenectví 90
  • v březnu 1990 byl zvolen do posledního východoněmeckého parlamentu
  • od října téhož roku vedl Úřad pro dokumenty státní bezpečnosti bývalé NDR
  • o rok později byl jmenován spolkovým zmocněncem pro dokumenty ministerstva
    státní bezpečnosti bývalé NDR
  • po skončení druhého funkčního období v říjnu 2000 z čela úřadu odešel a věnoval se především přednáškové činnosti