První stíhaný v kauze Gorila už zase obviněn není

Bratislava - Slovenský prokurátor zastavil podle serveru SME.sk stíhání bývalého ministra hospodářství Pavola Ruska. Podle něj nemohl ovlivnit výši údajně nevýhodné kupní ceny při privatizaci podniku Paroplynového cyklu. Rusko měl podle původního obvinění způsobit v letech 2005 a 2006 škodu minimálně 42 milionů eur z Fondu národního majetku Slovenské republiky.

Prokuratura ve stanovisku upozorňuje, že na realizaci privatizace společnosti Paroplynový cyklus byl oprávněn výlučně příslušný orgán - Fond národního majetku České republiky jako právnická osoba na základě pověření vlády ČR v souladu s rozhodnutím o privatizaci. „Z uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že obviněný na uzavírání smlouvy o koupi akcií mezi prodávajícím a kupujícím ze dne 4. března 2004 participovat neměl, ani nemohl. Tím pádem ani nemohl ovlivnit výši údajně nevýhodné kupní ceny,“ konstatovala prokuratura.

Ruskův postup na jednání vlády, kdy znovu nepředložil původní analýzu o nevýhodné privatizaci, už nemohl mít žádný dopad na údajnou nevýhodnou smlouvu o koupi akcií z 4. března 2004, kdy měl vzniknout škodlivý následek. „U obviněného se nepodařilo prokázat přímou příčinnou souvislost se způsobeným následkem před uzavřením smlouvy,“ zdůvodnila prokuratura.

Prokuratura vysvětluje, že Rusko nepředložil původní analýzu o nevýhodnosti smlouvy až po škodlivém následku, který byl způsoben údajnou nevýhodnou smlouvou. „Tedy po dokonání předpokládaného trestného činu podvodu. Proto, pokud vyšetřovatel na základě dostupných relevantních důkazů a po jejich vyhodnocení dospěl k závěru, že jejich skutky, ale i právní závěry odpovídají bez pochybností tomu, že se skutek stal, a měl se ho dopustit právě obviněný, rozhodl unáhleně, předčasně a nesprávně, “píše se ve stanovisku.

Dosavadním vyšetřováním tedy podle prokuratury nebylo spolehlivým způsobem prokázáno, že by Rusko svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky uvedeného trestného činu.

Rusko cítí zadostiučinění

Rusko po zrušení obvinění prohlásil, že cítí „obrovské zadostiučinění a úlevu“. „Potvrdilo se, že opravdovým strážcem zákonnosti je prokuratura, a ne politizované a zideologizované ministerstvo vnitra pod vedením někoho, kdo vlastní ego povýší nad spravedlnost,“ konstatoval Rusko. Sám uvažuje nad tím, že podnikne vůči policii právní kroky.

Ministerstvo vnitra podle svého mluvčího Gábora Grendela zatím nezná důvody rozhodnutí prokurátora. „Musí je vyhodnotit vyšetřovatel, který následně rozhodne o dalším postupu. Vyšetřování kauzy Gorila však pokračuje dál,“ informoval.