Neutrina světlo nepřekonala, ale už kvůli nim padají hlavy

Řím – Profesor Antonio Ereditato, šéf loňského experimentu, který chybně vyhodnotil neutrina jako částice rychlejší než světlo, odstoupil z vedení projektu OPERA v rámci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Informoval o tom italský státní ústav jaderné fyziky INFN.

Autoři experimentu tvrdili, že neutrina jsou rychlejší než světlo, takže Einsteinova teorie relativity již neplatí. Letos se ukázalo, že experiment poznamenala technická chyba při měření rychlosti neutrin. Vědci z urychlovače v ženevském centru CERN posílali svazky protonů v pulsech, které trvaly deset mikrosekund. Ze srážek protonů vznikla neutrina, která podle chybných měření prostřednictvím systému GPS přilétla o 60 nanosekund dřív, než ve skutečnosti měla. Případ vyvolal rozruch v médiích i vědecké komunitě.

CERN svým oficiálním dementi prozatím vyvrátil domněnku, že světlo mohou v rychlosti ještě překonat menší částice, zvané neutrina. Současná věda se tak nadále musí opírat o skoro sto let starou Einsteinovu teorii relativity, podle níž by se ve vesmíru nic nemělo pohybovat rychleji než světlo.