Německá krajní pravice si chce naklonit veřejnost skrz ekologii

Berlín - Pravicoví extremisté v Německu si oblíbili ekologická témata. Prodávají biozeleninu, vedou volební kampaň s ekologickými tématy a šíří dokonce časopis se zahrádkářskými tipy. Napsal to server časopisu Der Spiegel. Neonacistická Národnědemokratická strana Německa (NPD) dělá z ochrany životního prostředí své téma pravidelně. Svou ekologickou strategií se strana chce stát přijatelnější pro veřejnost. NPD tak ve svém současném programu odmítá genové inženýrství a průmyslový chov zvířat, požaduje peníze pro alternativní energie a národní samozásobitelství zemědělskými produkty.

Jens Lütke se staví proti genovému inženýrství a výstavbě dalších silnic. Kromě toho prý demonstruje proti novým jaderným elektrárnám. Jednou ročně pomáhá při Dnu pro životní prostředí. „Často se mě lidé ptají, jestli patřím k Zeleným,“ říká. Jens Lütke ale není u Zelených, nýbrž u neonacistické Národnědemokratické strany Německa (NPD). Je dokonce jejím vůdcem v zemských volbách ve Šlesvicku-Holštýnsku.

Za některými ekologickými magazíny stojí neonacisté

I „pravičácký“ časopis o životním prostředí Umwelt & Aktiv se na první pohled jeví jako normální ekologický magazín - přinejmenším u článků o biopalivu a genovém inženýrství, u tipů pro zahrádkáře a písniček pro děti. V rubrice „Domobrana“ v čísle 3 z roku 2011 se ale čtenář dozví, že německý národ biologicky i duchovně vymře, pokud se budou Němci rozmnožovat s lidmi jiného etnického původu.

Redakce se sice označuje za „stranicky nezávislou“, když se ale člověk podívá, kdo časopis tvoří, je to dost sporné. V tiráži je uveden spolek Midgard, v jehož vedení jsou u správního soudu v Landshutu zapsáni mimo jiné Christoph Hofer a Berthild Haeseová. Oba mají kontakty na NDP, stejně jako někteří z přispěvatelů. Umwelt & Aktiv se zaměřuje na krajně pravicovou ekologickou scénu v Bavorsku.

I v dalších spolkových zemích se ovšem sdružují krajně pravicoví „ekokamarádi“. Velmi aktivní v ochraně životního prostředí je NPD v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Tam existují krajně pravicoví ekologové i mimo tuto stranu. V oblasti okolo měst Güstrow a Teterow už od 90. let sídlí zemědělci, kteří chtějí oživit tradici Artamanů, lidového zemědělského hnutí z 20. let, které vyznávalo ideologii krve a země. V Meklenbursku-Předním Pomořansku už krajní pravice dokonce nechala natisknout plakáty se sloganem „Ochrana životního prostředí = ochrana vlasti“.

NPD se snaží ekologickými tématy získat podporu voličů už dlouho. Už v roce 1973 proto strana zmiňuje ve svém düsseldorfském programu ochranu životního prostředí jako příspěvek ke zdraví národa. S profesionalizací strany v posledních letech je toto téma stále častější.