Maminky mají svůj den, jejich svátek má kořeny na začátku 20. století

Washington (USA) - Svátek matek (Den matek) se slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství. Za zakladatelku Dne matek je považovaná Anna Marie Jarvisová, oddaná dcera bojovnice za práva matek Anny Reeversové Jarvisové. Při druhém výročí smrti své matky, v neděli 12. května 1907, Anna zorganizovala v baptistickém kostele setkání místních matek. Rozhodla se tak vzdát hold nejen své matce, ale i všem ostatním za to, co všechno obětují pro rodinu a své děti. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli zopakovala. Pro velký úspěch se posléze začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem - dnem „veřejného vyjádření lásky a úcty matkám naší země“.

Jarvisová tím splnila sen své matky, která toužila po uznání mateřství. Přesto, že se Jarvisová sama matkou nestala, je dnes považována za matku Dne matek, dne, který oslavuje matky jako pozoruhodné ženy oddané svým rodinám, dětem a mateřství obecně.

Anna Marie Jarvisová se narodila jako devátá z jedenácti dětí. Myšlenku připomínat těžký život matek formou speciálního svátku jí vnukla její vlastní maminka. Když bylo Anně 12 let, její matka se před ní modlila a závěrem řekla:„Doufám, že někdo jednou stanoví Den matek, který připomene, že matky poskytují bezkonkurenční zázemí pro lidstvo. Ony si to zaslouží.“ Anna na to nikdy nezapomněla, u jejího hrobu si na její slova vzpomněla a řekla: „… z Boží milosti se musí tento den stát Dnem matek.“

Účelem svátku matek je vzpomenout si na svoji maminku a dát jí tak najevo, že si vážíme jejích zásluh – vyjádřit své pocity lásky a vděčnosti. Nicméně sama zakladatelka tradice byla nakonec zklamaná, neboť Den matek se čím dál více stával obětí komerce. Jarvisová zemřela 24. listopadu 1948 ve věku 84 let, je pohřbena vedle své matky.

Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.