Potkan s poraněnou míchou znovu chodí

Lausanne - Vědcům ve Švýcarsku se podařilo znovu postavit na nohy potkany s poraněnou míchou. Jejich terapie pomocí kombinace léků, elektrické stimulace a roboticky asistované rehabilitace obchází poraněné místo a vytváří nová spojení s mozkem. Výzkum zvyšuje naději, že by podobná kombinovaná léčba mohla pomoci taky v některých případech tohoto poranění u lidí.

Vědci potkanovi přerušili přímé spojení mozku s nervovými zakončeními ovládajícími zadní končetiny, aby mu ho znovu obnovili těsně vedle řezu. Stejný postup vyzkoušeli na stovce hlodavců a úspěch byl stoprocentní. Lékaři se přitom nesnažili opravit porušená nervová vlákna, ale zaměřili se na alternativní spojení. 

„Mozek vytvořil nová spojení. Přerušená vlákna znovu narostla a napojila se na míchu. To umožnilo, že informace z mozku překoná zranění a část těla pod ním se může znovu hýbat a mozek ji dokáže kontrolovat,“ vysvětluje šéf výzkumu Gregoire Courtine.

Video Potkani s poraněnou míchou
video

Potkani s poraněnou míchou

Úspěšnou rehabilitaci potkanů mají na svědomí tři složky léčby - léky, elektrická stimulace a fyzická terapie za pomoci robota. Medikamenty mají za úkol povzbudit receptory dopaminu, adrenalinu a serotoninu na nervových buňkách míchy. Vědci je aplikují do té části míchy, která se podílí na řízení pohybu nohou, a pak tuto oblast elektricky stimulují pomocí mikroelektrod. Takto jejich míchu připraví k akci. Potkana následně obléknou do postroje připojeného k robotickému zařízení, které částečně nadlehčuje tíhu jeho těla a zároveň mu umožňuje jít po zadních končetinách.

„Potkan může znovu najít způsob, jak chodit. Po čase dokáže udělat jeden, dva kroky, potom ujít delší vzdálenost a nakonec je schopný běhat, chodit po schodech a dokonce překonávat překážky,“ říká Courtine. Vědci věří, že stejný pokrok by zvládla i poškozená mícha u člověka. Otázkou zůstává, jestli je lidský nervový systém schopný stejné regenerace jako ten u potkana. 

Švýcarští vědci přiznávají, že jejich léčba má svá omezení - v případě úplného přerušení míchy nebude fungovat vůbec. Terapii u potkanů navíc spustili ihned po poškození míchy.

Chodící potkan
Chodící potkan