Srbský ultranacionalista Šešelj dostal 2 roky za pohrdání soudem

Haag - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) potrestal dvěma lety vězení srbského ultranacionalistu Vojislava Šešelje za pohrdání soudem. Šéf Srbské radikální strany byl potrestán za to, že ze svých internetových stránek odmítl odstranit informace odhalující totožnost svědků, kterým soud zaručil anonymitu.

Šešelj byl stejně jako v tomto případě kvůli pohrdání soudem odsouzen už dvakrát. To, že nehodlá poslechnout příkaz ICTY a informace o svědcích smazat, dnes soudce Stefan Trechsel označil za „nehoráznou nedbalost“ vůči nařízení soudu a přímý útok na autoritu tohoto justičního orgánu.

Podle obžaloby má Šešelj na svědomí válečné zločiny, vraždy, perzekuce, vyhlazování obyvatelstva, nelidské zacházení a nucené přesuny. Pod jeho vedením se jich údajně dopouštěly polovojenské formace na nesrbském obyvatelstvu Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a severosrbské Vojvodiny.

Šešelj se haagskému tribunálu dobrovolně vzdal v roce 2003, jeho autoritu ale neuznává. Žalobci pro něho žádají trest 28 let vězení.