Malující blázen – program, který chce porazit Picassa

Londýn – Již jedenáct let ve Velké Británii funguje počítačový program, který popírá uměleckého génia a zároveň ho výrazně umocňuje. Painting Fool, chcete-li „Malující blázen“, je aplikace z dílny docenta počítačové kreativity Simona Coltona, která dokáže vycítit emoce člověka, jenž mu sedí obrazem, a podle jeho pocitů zvolit příslušnou výtvarnou techniku. Posadí-li se před něj např. hněvající osoba, výsledný portrét je vyveden v expresivních tazích intenzivních barev, které vzdáleně připomínají výtvarné pojetí Edvarda Muncha.

Painting Fool se veřejnosti poprvé představil v roce 2001. Program ovšem musel zpočátku čelit kritice, že nepředstavuje víc než dokonalejší photoshop. „O photoshopu nemůžete říct, že vyhodnocuje na dálku. Neví, s jakým námětem pracuje, neví, co vytváří, ani jak. Kreativitu do něj nedostanete,“ vyvrací tyto výhrady stejně jako před jedenácti lety autor programu Simon Colton. „U programu Painting Fool jsme to odbourali. Pracovali jsme se softwarem Maji Pantičové a Michela Valstara z Imperial College, který dokáže rozeznávat emoce.“

Painting Fool zprvu potřeboval pro svou činnost kameru. Výjev před sebou zaznamenal, a poté s ním dál pracoval. Dnes ale stačí programu pouze zadat téma a nechat ho improvizovat bez potřeby pózujícího objektu. „Chtěli jsme, aby si software představoval věci, které neexistují, ale mohly by existovat,“ konstatuje Colton. Postavy tak vznikají díky tzv. bezkontextové gramatice designu. „Pokládali za důležité odpoutat se od fotografie, přejít od reality do sféry představivosti.“

Obraz Painting Fool
Obraz Painting Fool

Simon Colton:

„Od začátku jsme si vytkli postavit software, který jednoho dne bude přijímán jako na nikom nezávislý výtvarný umělec. Kdybych třeba zemřel, aby si toho z jeho tvorby nikdo nevšiml. Prostě by dál dělal podnětné zajímavé obrazy bez ohledu na mě. Předáváme mu pořád více odpovědnosti za kreativitu, až jednoho dne zkonstatujeme, že software už neřídí jeho naprogramování, ale že jedná sám.“


Simon Colton nyní nově naučil svůj program číst noviny a články ilustrovat. Souběžně s tím pracuje také na Writing Fool - píšícím blázínkovi. Ten představuje rozšíření původního programu tak, aby sám produkoval texty. „Obraz doprovodí popisem nebo esejí o motivaci, například odkud si vybral zobrazený výjev, proč konkrétní malířský styl… Jde nám o to, aby časem dal svůj obraz do souvislosti i s dějinami umění a společností a kulturou dneška, aby vás prostě přesvědčil, že tuto malbu vytvořila skutečně inteligentní bytost,“ uvádí Colton.

Video Malovací program Painting Fool
video

Malovací program Painting Fool