Sacco a Vanzetti – anarchisté, kteří omylem skončili na elektrickém křesle

Dedham (Massachusetts, USA) - Aféra Sacco–Vanzetti, trest smrti z 20. let minulého století, který otřásl veřejným míněním nejen v Americe, ale vyvolal masové protesty napříč Evropou a demonstrace se objevily i v Johannesburgu či v Tokiu. I přesto byli Sacco i Vanzetti odsouzeni za údajnou loupežnou vraždu a 23. srpna 1927 popraveni. Případ se stal námětem mnoha článků a knih, například americký spisovatel Upton Sinclair o případu v roce 1928 napsal knihu Boston. V roce 1971 natočil italský režisér Giuliano Montaldo snímek Sacco a Vanzetti se známou písní Here's to You, kterou zpívala Joan Baezová. O jejich případu byla složena opera, namalovány obrazy a oba byli připomenuti v básních Allena Ginsberga či Carla Sandburga.

Případ Sacca a Vanzettiho nebyl nikdy zcela vysvětlen a je považován za justiční omyl. Přesně 50 let po jejich popravě, 23. srpna 1977, prohlásil massachusettský guvernér, že oba byli souzeni nespravedlivě a že „jejich jména mají být navždy očištěna“.

Massachusettský guvernér Michael Dukakis

„Všechna stigmata a potupa budou navždy sejmuty ze jmen Nikoly Sacca a Bartolomea Vanzettiho. Nejsme zde proto, abychom řekli, zda tito muži jsou vinni, či nevinni. Musíme říci, že vysoké normy soudnictví, na které jsme v Massachussets hrdi, v případě Sacca a Vanzettiho selhaly.“


Obžalovaní, dva anarchisté italského původu Ferdinando Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti, byli obviněni z pokusu o loupežné přepadení, samotného loupežného přepadení a dvojnásobné vraždy. Soudní proces se odehrával v Dedhamu, ve státě Massachusetts. Proti obviněným nicméně chyběly přímé přesvědčivé důkazy. Přesto atmosféra xenofobie a celkového odporu vůči politickým radikálům neumožnila obhajobě použít všechny legální prostředky, a tak konečný verdikt zněl – rozsudek trestu smrti.

O co v případu šlo? V prosinci 1919 byl v městečku Bridgewater u Bostonu přepaden vůz s penězi (nikomu se nic nestalo) a v dubnu 1920 byli při dalším přepadení v malém městě South Braintree u Bostonu dva doručovatelé peněz pro obuvnickou firmu zastřeleni a z vozu bylo uloupeno téměř 16 tisíc dolarů. V květnu 1920 byli zadrženi a z obou zločinů obviněni Sacco s Vanzettim.

Sacco, vyučený obuvník a otec dvou synů, a prodavač ryb Vanzetti patřili do okruhu příznivců anarchisty Luigiho Galleaniho, který prosazoval revoluční násilí včetně pumových únosů a vražd. Sacco s Vanzettim se ale do anarchistických násilností nezapojovali, účastnili se jen některých stávek a demonstrací.

Oba byli tehdy souzeni spíše za své politické postoje než za zločiny u Bostonu. Svědectví proti nim byla chabá, nikdo je na místě zločinu neviděl, výpovědi byly zmanipulované či zmatené. Řada Američanů proti nim svědčila pod vlivem novinářské kampaně a z výpovědí bylo vidět, že tu hrála úlohu i nenávist k italským přistěhovalcům a levičákům. Přesto byli v červenci 1921 odsouzeni k trestu smrti na elektrickém křesle. Teprve později se zjistilo, že vraždy a přepadení provedla gangsterská skupina vedená Joem Morellim.

K omilostnění to nestačilo a život jim nezachránily ani žádosti o milost proudící v následujících šesti letech ze všech koutů světa. Odsouzenců se zastal například Albert Einstein, H. G. Wells, Bernard Shaw, Romain Rolland a dokonce i Mussolini a papež. I v Československu byly demonstrace na jejich podporu a komunistická strana, ač Sacco a Vanzetti nikdy nebyli členy komunistické strany, je zvolila za čestné předsedy.