Odkládat otcovství se může mužům vymstít

Londýn - Odkládat početí potomka se může mužům vymstít víc než ženám. Starší otcové totiž předávají svým dětem více nových genetických změn než ti mladší a zvyšují riziko výskytu autismu nebo schizofrenie u svých dětí. Vyplývá to ze studie uveřejněné v prestižním britském časopise Nature. Odborníci tak radí, aby si mladí muži nechali sperma zamrazit pro případ, že budou chtít rodinu zakládat až v pozdějším věku.

„Konvenční smýšlení dosud házelo vinu za vývojové poruchy dětí na věk matek,“ řekl podle Reuters ředitel soukromé společnosti deCODE Genetics v Reykjavíku a spoluautor studie Kari Stefansson. „(Ale) všechny naše výsledky ukazují na možnost, že jak muž stárne, počet dědičných mutací v jeho spermatu stoupá.“

Výzkumníci přečetli genom 78 islandských rodin, ve kterých se nacházely děti s diagnostikovanou schizofrenií nebo autismem. Zjistili, že na riziko výskytu takových poruch má zásadní vliv věk otce.

Doktor Kari Stefansson:

„Průměr věku mužů, kteří mají děti, od roku 1970 značně stoupl. Přesně v tom samém období byl přitom zaznamenán i nárůst v počtu narozených autistických dětí. Je velmi pravděpodobné, že tento nárůst je z části způsoben právě věkem otce.“


Čím je muž v době početí starší, tím více spontánních změn obsahuje genetická informace, kterou předává svým potomkům, přičemž počet nových mutací předávaných z otců na děti se od puberty každých 16,5 roku zdvojnásobí. Kritický věk ale prý v tomto ohledu nelze stanovit, protože zdraví potomků ovlivňuje i bezpočet dalších faktorů než stáří otce.

Muži předávají dětem víc genových mutací než ženy

U dětí starších matek je vyšší riziko, že budou trpět Downovým syndromem. Stefanssonova studie ale prý ukazuje, že muži předávají dětem mnohem víc nových genových mutací než ženy.

Podle experta skotské Edinburgské univerzity Richarda Sharpeho, který do studie nebyl zapojen, její výsledky naznačují, že za schopnost mužů mít potomky i ve vysokém věku existuje určitá cena, kterou ale „platí jejich děti“.