Dětská úmrtnost klesla za čtvrt století o půlku

New York - Dětská úmrtnost ve světě za posledních 20 let klesla skoro o polovinu. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) loni zemřelo 6,9 milionu dětí mladších pěti let. V roce 1990 to přitom bylo 12 milionů úmrtí. UNICEF zlepšení připisuje tomu, že chudší země bohatnou. Nejvážnější situace je v subsaharské Africe a jižní Asii, v čele žebříčku je Indie. Největším zabijákem zůstává podvýživa.

„Každý den umírá průměrně 19 000 dětí z příčin, kterým lze z větší části předejít,“ řekl ředitel UNICEF Anthony Lake. Velké rozdíly přitom přetrvávají mezi jednotlivými oblastmi a mezi sociálními skupinami. Největší pokrok byl zaregistrován ve čtyřech velkých regionech (Latinské Americe a Karibiku, ve východní Asii a Tichomoří, střední a východní Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe), v nichž dětská úmrtnost od 90. let minulého století klesla o polovinu.

Zpráva upozorňuje na rostoucí koncentraci dětské úmrtnosti v subsaharské Africe a v jižní Asii, kde bylo loni registrováno více než 80 procent úmrtí (respektive 49 a 33 procent). V roce 2011 se polovina úmrtí u dětí mladších pěti let soustředila do pěti zemí: Indie (24 procent), Nigérie (11 procent), Kongo (sedm procent), Pákistán (pět procent), Čína (čtyři procenta).

Podle zprávy není chudoba jediným určujícím faktorem. Děti mladší pěti let podstupují mnohem větší riziko, pokud se narodí ve venkovských oblastech a pokud jejich matky nemají ani základní vzdělání. Další okolnosti, které zhoršují úmrtnost, jsou násilí a politická nestabilita. Příčinou dvou třetin úmrtí jsou infekční nemoci: zápal plic, průjmy a malárie. Přežití dětí snižuje také nízký věk matek, nedostatek vzdělání, špatná hygiena a omezený přístup k vodě.