Bude se EU rozšiřovat?

Brusel - Jak jsou na tom země usilující o vstup do unie? Pokud nepočítáme Chorvatsko, které vstoupí do unie příští rok, jsou podle nové hodnotící zprávy unii nejblíže Island a Černá Hora. Srbsko může zahájit přístupová jednání poté, co vyřeší vztahy s Kosovem. Makedonie poté, co vyřeší letitý spor s Řeckem o svůj název. Albánie a Turecko musí ještě přijmout mnohá opatření.

Největší pokroky udělala Černá Hora, se kterou byla zahájena přístupová jednání v červnu tohoto roku. Dále Srbsko, protože v březnu tohoto roku na základě doporučení Evropské komise členské státy rozhodly o jeho kandidátském statutu. V Chorvatsku úspěšně probíhá ratifikace a k červenci příštího roku se může stát dvacátou osmou členskou zemí.

Srbsko bude moci zahájit přístupová jednání o vstupu do EU, pokud viditelně zlepší vztahy s bývalou jihosrbskou provincií Kosovem, řekl eurokomisař Štefan Füle u příležitosti zveřejnění hodnotících zpráv o pokroku zemí usilujících o evropskou integraci. Srbsko zatím odmítá uznat nezávislost Kosova, které Priština jednostranně vyhlásila.

„EK opakuje svůj závazek, že v případě, že dojde k naplnění jediné a základní podmínky, a to je viditelné zlepšení a normalizace vztahů s Kosovem, tak v tom případě doporučí Evropské radě zahájit přístupová jednání,“ uvedl Füle. Zájmem komise je, aby si obě země navzájem neblokovaly jednání o vstupu do EU. S Kosovem lze zahájit i uzavřít jednání o stabilizační a asociační dohodě s EU bez toho, že by to předjímalo vztah některých členských zemí k statutu Kosova, uvedl Füle.  

Video Rozhovor se Štefanem Fülem
video

Rozhovor se Štefanem Fülem

Füle: Turecko musí přidat v oblasti základních práv a svobod 

Turecko musí zlepšit podmínky v oblasti základních práv a svobod, především pak ve svobodě vyjadřování a médií. V tomto směru nepřijalo nezbytné zákony a neupravilo legislativu. „Kritičtěji se také komise vyjádřila k tomu, že Turecko v zásadě v průběhu kyperského předsednictví úplně ignorovalo Kypr jako předsednickou zemi EU,“ řekl Füle. Kypr unii předsedá v nynějším půlroce.  

Turecko je s řeckou částí Kypru v dlouholetém sporu a Kypr jako stát neuznává. Vyjednávací rozhovory mezi EU a Tureckem, které začaly už v roce 2005, byly prakticky zastaveny. Nadšení Ankary pro Evropskou unii v posledních letech ochladlo, mimo jiné kvůli odmítání plného tureckého členství ze strany některých členských států. Füle proto ocenil vstřícnost Turecka vrátit se k vyjednávacímu stolu.   

Füle: Navrhujeme pro Makedonii změnu v řešení sporu o jméno 

Spor Makedonie a Řecka o název země bývalé jugoslávské federace by se mohl vyřešit v úplném počátku přístupových rozhovorů EU a Makedonie, navrhuje nově komise. Makedonie se s Řeckem, členským státem EU, léta pře o svůj název. Jde o to, zda má na označení Makedonie větší nárok bývalá jugoslávská republika nebo severořecký region. Makedonie má kvůli sporu zavřené dveře do unie i Severoatlantické aliance. „Navrhujeme v tomto roce poprvé, že by k dosažení kompromisu mělo dojít v rámci přístupových jednání v jejich úplném počátku,“ řekl Füle. 

Státy bývalé Jugoslávie
Státy bývalé Jugoslávie

Makedonsko-řecký spor o jméno je letitý. Řecká diplomacie si v roce 1993 krátce po osamostatnění Makedonie vynutila, aby sousední země byla do OSN přijata pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Více než 120 zemí světa, včetně Ruska, USA i České republiky, ji ale uznávají pod názvem Makedonská republika. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu loni rozhodl, že Řecko nemělo právo kvůli vzájemným sporům o jméno státu bránit Makedonii ve vstupu do aliance.  

Albánie udělala velký pokrok, zatím to ale nestačí

V části hodnocení věnované Albánii komise podle Füleho ocenila pokrok učiněný za poslední dva roky. Albánie by tak mohla získat kandidátský status za podmínky, že napraví některé nedostatky, mimo jiné, že přijme zákon o vyšším soudu.

Černá Hora by se mohla stát členem EU v roce 2019

U Černé Hory, s níž EU zahájila přístupové rozhovory, komise konstatuje, že zahájila proces porovnávání legislativy, který by měl skončit v polovině příštího roku. Nevylučuje též, že za kyperského předsednictví otevře jednu z vyjednávacích kapitol. Podle některých odhadů by se Černá Hora mohla stát členem v roce 2019. Je tak vyjma Chorvatska, které vstoupí do unie příští rok, integraci ze zbývajících balkánských zemí nejblíže.  

Ještě blíž vstupu je Island, který by ho podle některých spekulací mohl dosáhnout mezi lety 2015 až 2016. „Jednání probíhají velmi dobře. Máme 18 otevřených kapitol, deset prozatímně uzavřených,“ uvedl Füle. Současně ovšem upozornil na pochyby Islanďanů o členství. „Považujeme za důležité a proveditelné dojednat takový balík a přístupovou dohodu, která na jednu stranu vyjde vstříc islandským specifikům, ale ne na úkor principu hodnot a principů EU,“ řekl eurokomisař.  

Jen malý pokrok v úsilí o integraci konstatuje hodnotící zpráva u Bosny a Hercegoviny. U této země, která zatím nepožádala o členství, je podle Füleho slyšet nejkritičtější tón.