Ve světě po 45 letech zavládne Rok víry

Vatikán - Papež Benedikt XVI. dnes vyhlásil Rok víry u příležitosti 50. výročí zahájení druhého vatikánského koncilu v roce 1962, který do jisté míry přizpůsobil konzervativní římskokatolickou církev současnému světu. Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu se konala mše za účasti 261 biskupů a tisíců přihlížejících, kteří se sjeli z celého světa.

Slavnostní události se zúčastnili i pravoslavný konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. a nejvyšší představitel anglikánské církve po královně, canterburský arcibiskup Rowan Williams.

Rok víry, který skončí 24. listopadu 2013, byl vyhlášen naposledy v roce 1967 a měl by církev alespoň symbolicky pohnout ke snaze šířit víru. Vyhlášení Roku víry také navazuje na 20. výročí zavedení „modernizovaného katechismu“, který se pokusil výklad svatého písma přizpůsobit současnému chápání lidí.

Papež Benedikt XVI.
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Pier Paolo Cito

Papež vyzval katolíky, aby se vydávali na poutě do „světových pouští“, „kázali evangelium a víru“, přičemž se řídili výsledky druhého vatikánského koncilu. Podle něj je nejdůležitější oživit v církvi z toho vyplývající pozitivní napětí, „tu touhu znovu ohlašovat Krista současnému člověku“.

V římskokatolické církvi se každopádně prohlubuje skepse ohledně jejího dalšího směřování. Svědčí o tom výroky biskupů, kteří se do Vatikánu sjeli už počátkem týdne. Jako nejvíce trudnomyslní se v tomto ohledu projevili evropští zástupci. Podle předsedy nově zřízené papežské rady pro novou evangelizaci Rina Fisichelly jsou církevní představitelé v současnosti „nedůvěryhodní, neschopní šířit evangelium a vlažní v přesvědčení o spásné pravdě“.