Jak je důležité míti viceprezidenta

Barack Obama je sice nejmocnějším mužem Ameriky, nicméně v jeho stínu stojí jeho viceprezident Joe Biden. Nejde jen o ozdobu amerického prezidenta  jméno druhého muže Spojených států zná celý svět, ale málokdo si uvědomuje, jak důležitou osobou je. Stojí totiž pouze krok od prezidentského úřadu. A historie dokazuje, že se z druhého nejvyššího představitele USA může během chvilky stát nejmocnější muž světa.

Ústava Spojených států amerických má sedmadvacet dodatků, které reagovaly na nepředvídané události, s nimiž se musel ústavní pořádek následně vyrovnat. Tomu pětadvacátému dodatku není ani padesát let, přesto se k němu v historii už šestkrát sáhlo. Dokument upravuje nástupnictví prezidentského úřadu, obsazení místa viceprezidenta nebo případ, kdy má prezident zdravotní problémy a není schopný – byť krátkodobě – „bdít“ ve dne v noci nad Spojenými státy.

Prezidentem po dobu operace

První prezident, který využil pětadvacátý dodatek Ústavy, byl Richard Nixon. Jednak výměnou viceprezidenta Spiro Agnewa, kterému byly prokázány daňové úniky, tak svou vlastní rezignací po aféře Watergate. V ten moment se na základě pětadvacátého dodatku stal prezidentem jeho muž číslo dvě Gerald Ford. Ostatní případy využití pětadvacátého dodatku mají společného jmenovatele: zdraví prezidentů.

Rezignační dopis Richarda Nixona
Rezignační dopis Richarda Nixona

Ronald Reagan musel v roce 1985 podstoupit kolonoskopii – vyšetření tlustého střeva s celkovou anestezií. Jako strážce země si nedovedl představit, že by Spojené státy byly, byť na omezenou dobu, bez svého nejvyššího představitele. Navíc by prohlášením své „dočasné neschopnosti“ vytvořil precedent pro jakékoliv budoucí operace amerických prezidentů. Po diskusi s poradci tak jako první v historii využil třetí oddíl pětadvacátého dodatku: „Kdykoli prezident postoupí prozatímnímu předsedovi Senátu a předsedovi Sněmovny reprezentantů písemné prohlášení, že není způsobilý vykonávat pravomoci a povinnosti svého úřadu, a dokud jim nepředá písemné prohlášení o opaku, vykonává takové pravomoci a povinnosti viceprezident jako úřadující prezident.“ Reaganův viceprezident George Bush st. se tak po dobu operace stal úřadujícím prezidentem USA.

  • Ronald Reagan
    Ronald Reagan autor: Greg Mathiesson, zdroj: ISIFA/Rex Features
  • George Bush senior
    George Bush senior zdroj: ISIFA/Sipa Press

Shodou okolností stejné vyšetření, kolonoskopii, musel podstoupit také George Bush mladší. V roce 2002 a 2007, v obou případech na zhruba dvě hodiny, se stal úřadujícím prezidentem Dick Cheney. Z „Air Force Two“ tak alespoň na krátký okamžik přesedl do „Air Force One“.

Hlavně nic nepředávat

Ústavní právníci v souvislosti s pětadvacátým dodatkem zmiňují ještě atentát na prezidenta Ronalda Reagana. V době, kdy ležel na operačním sále, Spojené státy de facto řídil jeho viceprezident George Bush st. Dodnes se však přesně neví, jestli případ řadit jako přenos pravomocí. Reagan totiž nenapsal žádné prohlášení o své nezpůsobilosti.

Američtí prezidenti pětadvacátý dodatek neberou na lehkou váhu. Přenechat pozici nejvlivnějšího muže světa svému kolegovi nechtěl například Bill Clinton. Když v roce 1997 musel na operaci se stehenním svalem, odmítl raději celkovou anestezii, než aby, byť na pár hodin, uvolnil své křeslo Alu Goreovi a otevřel tak dveře rozhodnutím, která by nebyla jeho vlastní.