Na Srí Lance jsme selhali, přiznala OSN

New York - OSN selhala, když dostatečně neupozornila na úděl statisíců civilistů v poslední fázi krvavé války na Srí Lance v roce 2009. Vyplývá to z oficiální zprávy OSN, která byla zveřejněna ve středu a přináší nezvykle ostrou kritiku světové organizace.

„Zpráva došla k závěru, že systém OSN selhal a nedostál své odpovědnosti,“ uvedl ve středu v prohlášení generální tajemník OSN Pan Ki-mun. „Tato zjištění mají hluboké důsledky pro naši práci po celém světě. Jsem odhodlán zajistit, aby si z toho OSN vzala řádné poučení.“

Podle předcházejících informací OSN si poslední měsíce konfliktu na Srí Lance vyžádaly 40 000 civilních obětí. Konflikt mezi vládou a tamilskými povstalci trval 25 let a skončil v květnu 2009 porážkou organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE). Civilisté tehdy byli uvězněni na úzkém pruhu pobřeží na severovýchodě ostrova mezi oběma válčícími stranami.

OSN nechtěla kritizovat srílanskou vládu

Zpráva se také zabývala tím, že většina orgánů OSN nechtěla v roce 2009 zveřejnit údaje o počtu zabitých civilistů a kritizovat srílanskou vládu. V březnu 2009 přitom zástupci OSN informovali diplomatický sbor ve srílanském hlavním městě Kolombu, že armáda zabila tisíce civilistů.

Jediné veřejné prohlášení o mrtvých civilistech udělala vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová. Předtím ji ale od toho zrazovali šéf Pan Ki-Munovy kanceláře a tehdejší náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti John Holmes. Zdůvodňovali to tím, že nechtěli ohrozit humanitární pomoc obětem konfliktu. Přitom do válečné zóny nesměli humanitární pracovníci OSN stejně již od konce roku 2008.

Zpráva kritizovala fakt, že i když OSN mnohokrát během let kritizovala porušování lidských práv ze strany povstalců z LTTE, prakticky se nezmínila o vládní odpovědnosti za porušování mezinárodního práva.

Hřbitov připomíná hrůzy konfliktu na Srí Lance
Zdroj: Getty Images
Autor: Luis Enrique Ascui

OSN projevila absolutní nečinnost

Nynější zpráva uvádí tvrzení srílanské vlády, že mrtvých civilistů bylo necelých 10 000. Současně ostře kritizovala představitele OSN, že nechtěli na obranu civilistů zasáhnout. To samé podle zprávy platí o členských státech OSN, které během závěrečných měsíců konfliktu ani jednou nesvolaly oficiální zasedání Rady bezpečnosti, Rady pro lidská práva nebo Valné shromáždění.

„Členové výboru došli k závěru, že na Srí Lance se OSN nepodařilo přiměřeně reagovat na časné varovné signály a na měnící se situaci během závěrečných fází konfliktu a těsně po něm - na úkor statisíců civilistů a v rozporu s principy a odpovědností OSN,“ uvedla zpráva. Sestavil ji výbor vedený někdejším představitelem OSN Charlesem Petriem.

Srílanská vláda opakovaně odmítla obvinění, že na závěr války páchala válečné zločiny. Odmítla i tvrzení nynější zprávy, že zastrašovala zástupce OSN.