Referendum o ústavě jistí v Egyptě armáda

Káhira - Egyptská vláda dala armádě ode dneška pravomoc zatýkat civilisty pro zaručení zdárného průběhu sobotního referenda o nové ústavě. Armáda má svůj postup sladit s policií tak, aby byly ochráněny nejvýznamnější státní instituce, dokud nebude znám výsledek referenda. Vojáci mohou zatčené předat prokuratuře.

Nová ústava je jádrem čerstvé politické krize v Egyptě. Ta vypukla 22. listopadu, když si prezident Muhammad Mursí dekretem přisvojil mimořádné a neústavní pravomoci. Následovaly bouřlivé protesty, které skončily smrtí sedmi lidí a zraněním stovek dalších osob. Mursí v sobotu dekret sice zrušil, ale trvá na referendu. Opozice původně žádala odvolání referenda a přepracování návrhu ústavy. Podílelo se na něm totiž hlavně islamistické Muslimské bratrstvo, takže liberální část veřejnosti se novým základním zákonem necítí dostatečně chráněna. Opozice na úterý svolala nové protesty. Viní vládu, že chce Egypt strhnout k „násilné konfrontaci“.

Mursí už zrušil plánované zvýšení daně spotřebního zboží. Požádal prý vládu, aby na toto téma ještě s veřejností vyjednávala a nezvyšovala zátěž obyvatel. Egypt slíbil snížení státního deficitu, aby splnil podmínku pro půjčku 4,8 miliardy dolarů od Mezinárodního měnového fondu. Stát už dříve snížil příspěvky na propan butan a elektřinu, nové daně se měly týkat cementu, oceli, sladkých nápojů, piva, cigaret a také služeb, včetně služeb mobilních operátorů.

Video Telefonát Anny Janků
video

Telefonát Anny Janků