Mezi polskými středoškoláky se projevují protižidovské nálady

Varšava - Mít za sousedy Židy by prý nechtělo 44,1 procenta varšavských středoškoláků a 40,1 procenta by se ani nelíbilo, kdyby měli Židy ve třídě. Žida za partnera by nechtělo dokonce 60,7 procenta dotázaných. Vyplývá to z průzkumu, který si objednala židovská náboženská obec ve Varšavě a která proběhla v březnu mezi 1 250 žáky dvaceti středních škol hlavního města.

Podle 54,6 procenta respondentů ve věku 17 a 18 let byla pomoc Poláků Židům během holocaustu dostatečná. Pouze necelých pět procent má opačný názor a 11,2 procenta je přesvědčeno, že pomoc byla mimořádná. „Ve srovnání s celostátními studiemi podobného typu je na tom Varšava velmi špatně,“ komentoval výsledky představitel střediska pro výzkum diskriminace při Varšavské univerzitě Michal Bilewicz, jehož citoval list Gazeta Wyborcza. „Výsledky tohoto průzkumu nám pomohou v přípravě sociálních a výchovných programů. Ukazuje se, že tyto programy jsou mnohem potřebnější, než jsme si dosud mysleli,“ řekla deníku Joanna Korzeniewská z varšavské židovské komunity.

Před druhou světovou válkou žilo v Polsku zhruba 3,3 milionu Židů, z toho 400 000 ve Varšavě. To představovalo deset procent obyvatelstva země a třetinu obyvatel hlavního města. Dnes se jejich počet odhaduje až na 50 000.


Nedávná zpráva izraelských expertů hovořila téměř o třetinovém nárůstu násilí proti Židům ve světě v loňském roce oproti případům z roku předchozího. Vysvětlují si to především posilováním extremismu v době ekonomické krize. V Evropě je podle zprávy nejhorší situace v Maďarsku. V letech 2009 a 2010 se přitom počet antisemitských projevů globálně snižoval. Autoři zprávy zaregistrovali loni 686 vážných antisemitských projevů, zatímco v roce 2011 jich bylo 526. Jedná se o útoky od fyzického násilí po vandalismus vůči synagogám a hřbitovům. Loni se podobné projevy objevily podle zprávy ve 34 zemích světa.