Haagský tribunál pro bývalou Jugoslávii skončí do tří let

Sarajevo/Haag - Vynesením rozsudku nad generálem Ratkem Mladičem skončí svou práci haagský Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). To by se mělo stát v roce 2016 a všechna odvolací řízení v procesech tribunálu poté převezme Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT). Tento zvláštní orgán bude existovat tak dlouho, dokud bude ve výkonu trestu poslední odsouzenec.

Zdroj: ISIFA Autor: Michel Porro/Getty Images

MICT zřídila Rada bezpečnosti OSN 22. prosince 2010 a skládat se bude ze dvou oddělení. První, které již začalo fungovat loni v červenci, převezme agendu Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR). Druhé oddělení, jež nastoupí po ICTY, začne pracovat letos 1. července.

Podle představitele MICT Andrewa Begga, který o druhém oddělení nového justičního orgánu OSN informoval v Sarajevu, bude ICTY pracovat ještě tři roky. Po tu dobu před ním budou pokračovat tři procesy: s bývalým politickým předákem bosenských Srbů Radovanem Karadžičem, s někdejším vůdcem vzbouřených Srbů v Chorvatsku Goranem Hadžičem a s bývalým vrchním velitelem bosenskosrbské armády Ratkem Mladičem. Karadžić a Mladić jsou obžalováni z genocidy a z dalších zločinů spáchaných v Bosně, zatímco Hadžić je souzen za zločiny spáchané v Chorvatsku.

Andrew Begg, představitel MICT:

„Rozsudek v případu Karadžiče se očekává příští rok, v případu Hadžiče v roce 2015 a rozsudek nad Mladičem bude vynesen v roce 2016, což bude zároveň znamenat konec práce tribunálu. Všechna odvolání v těchto případech převezme MICT.“


Begg upřesnil, že počáteční mandát Mechanismu OSN bude čtyřletý a poté bude prodlužován každé dva roky. Povinností MICT je zajišťovat ochranu obětí a svědků, sledovat výkon trestů odsouzených a udržovat archiv ICTY.

Vzhledem k tomu, že bude rozhodovat o případných předčasných propuštěních odsouzenců, bude MICT podle Begga existovat tak dlouho, dokud bude ve výkonu trestu poslední odsouzenec.