Povodňová situace v Evropě se uklidňuje. Škody jsou ale ohromné

Praha - Situace v zemích Střední Evropy postižených záplavami se pomalu stabilizuje. Stav vody v Labi začíná pozvolna klesat i na severu Německa, byť leckde zůstávají velké plochy pod vodou. Přívalová vlna v Dunaji postupuje přes jih Maďarska k srbsko-chorvatskému pomezí a dál do Srbska. Německo už oznámilo, že zřídí do 5. července fond na obnovu oblastí postižených povodněmi. Vloží do něj až osm miliard eur (205 miliard Kč). Podobný fond v Německu fungoval už po záplavách v roce 2002, tehdy v něm bylo zhruba 6,5 miliardy eur.

V sasko-anhaltském okrese Stendal, kde kvůli záplavám vyhlásili stav přírodní katastrofy, museli vojáci prorazit padesátimetrový úsek silnice, aby vysokou vodu zvládli.

Navzdory opadající vodě napětí neklesá v Meklenbursku - Předním Pomořansku. Na více místech tam totiž voda prosakuje promáčenými hrázemi, které jsou proto zpevňovány pytli s pískem.

V Lauenburgu nedaleko Hamburku, kde byla ještě ve středu hrozivá situace, si opatrně oddechli. Město se v uplynulých dnech dostalo až 30 centimetrů pod vodu, ale hladina Labe již druhý den klesá, i když jen velice pomalu. Místní krizový štáb hlásí, že nápor vodního živlu zatím hráze vydržely, nikde se neobjevily trhliny.

V Bavorsku už mezitím opadla i druhá záplavová vlna na Dunaji. Nové deště, předvídané meteorology na dnešní večer, by mohly stav vody opět zvednout, nicméně větší problémy se nečekají.

Následky škod po povodni v Německu
Zdroj: ČTK/DPA
Autor: Jens Wolf

Příval rozvodněného Dunaje mezitím postoupil ze severu Maďarska, kde hladina už klesá, na jih země. Kolem města Moháče nyní stav veletoku kulminuje. Protipovodňová opatření nadále platí na úseku podél řeky dlouhém 570 kilometrů.

Dunaj se už rozvodnil na severu Srbska a vyšší stav vody je až v Novém Sadu. Tam, kde voda vystoupila ze břehů, jsou ale zaplaveny spíše jen víkendové chaty blízko řeky. Hlavní povodňový příval v Srbsku očekávají dnes večer a během pátku. Velké obavy v zemi ze záplav ale zatím nepanují.

Němci dají na pomoc obětem povodní osm miliard eur, více než v roce 2002

Výše povodňového fondu podle kancléřky Merkelové odpovídá tomu, že letošní povodně napáchaly větší škody než rozvodněné řeky před jedenácti lety. „Není to podle nás žádná malicherná částka, ale suma vycházející z reality,“ podotkla šéfka vlády. Ministr vnitra Hans-Peter Friedrich dnes výši povodňových škod v Německu odhadl minimálně na 7,5 až osm miliard eur.

Polovinu prostředků do fondu dá německý stát a druhou polovinu spolkové země. Merkelová zdůraznila, že tyto peníze nebudou získávány zvýšením daní nebo mimořádnými odvody jako po záplavách v roce 2002. Připustila ale, že na straně státu si vynutí nové zadlužení.

Kromě těchto osmi miliard eur chce Německo na popovodňovou obnovu získat finance také od Evropské unie. EU už dříve postiženým zemím pomoc přislíbila. Nárok na prostředky z evropského fondu solidarity mají státy, kde škody přesáhnou přesně stanovenou výši. V případě Německa je to 3,6 miliardy eur. Nejsou však určeny na okamžitou pomoc, ale na výstavbu protipovodňových opatření nebo obnovu infrastruktury.