Motýli v Evropě vymírají

Paříž - Populace lučních motýlů za posledních dvacet let výrazně klesla. Viníkem je intenzivní zemědělství a zanedbání péče o travní ekosystémy. Informovala o tom Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). "Dramatický pokles motýlů na pastvinách by se měl rozeznít poplašné zvony. Obecně lze říct, že lučních prostředí v Evropě ubývá. Pokud se nám nepodaří tato místa zachránit, můžeme ztratit mnoho druhů navždy," uvedl ředitel EEA Hans Bruyninckx.

„Populace motýlů klesly o téměř 50 procent, což ukazuje na dramatický pokles luční biodiverzity,“ uvedla EEA. Ze 17 druhů motýlů sledovaných v 19 zemích v letech 1990 až 2011 se u osmi druhů počet populace zmenšil, dva zůstaly stejné a u jednoho populace vzrostla. U šesti zbylých nebylo možné trend zjistit.

Jako příčinu uvádí zpráva EEA rozšiřující se zemědělství. Hlavně používání pesticidů a vysazování monokultur obilovin je ničivým faktorem biodiverzity. Negativní dopad má ovšem také mizení luk v horských a bažinatých oblastech, zvláště pak ve východní a jižní Evropě. Neudržované louky rychle zarůstají křovím a stromy, což vytlačuje rostliny, na nichž jsou motýli životně závislí.

  • Motýli kromě nezanedbatelné krásy v přírodě slouží také svou citlivostí na zdraví životního prostředí, v němž hrají klíčovou roli při opylování některých druhů rostlin.

Mezi 17 sledovanými druhy, na jejichž populaci se vědci zaměřili, byli jak široce rozšíření motýli, jako je soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus), tak „specializované“ druhy, jako je modrásek bahenní (Phengaris nausithous), který se vyskytuje v chladnějších oblastech včetně Česka tam, kde roste jeho živná rostlina krvavec toten (Sanguisorba officinalis).

Celou zprávu EEA si můžete přečíst zde.