Mše připomínající karneval ukončila Světové dny mládeže

Rio de Janeiro - Moře lidí zaplavilo věhlasnou pláž Copacabana v brazilském Riu de Janeiru, kde papež František sloužil závěrečnou mši Světových dnů mládeže. Ceremoniálu se zúčastnily až tři miliony lidí. Na závěr jim papež oznámil, že příští Světové dny mládeže se uskuteční v roce 2016 v polském Krakově.

Tisíce mladých lidí čekalo na Copacabaně na dnešní mši už od sobotní vigilie. Jen pár minut před začátkem mše byla atmosféra na pláži spíš karnevalová - hrála rocková hudba, poutníci zpívali a tančili. Nálada dokonce strhla k tanci i některé z kardinálů. Jakmile papež dorazil na velké pódium, všichni se rozezpívali.

František v kázání vyzval mladé věřící, aby byli „učedníky mise“. „Víra je plamen, který je tím jasnější, čím víc ho člověk sdílí s ostatními,“ prohlásil. Evangelium je zde pro všechny, ne jen pro některé, zdůraznil.

„Drazí mladí přátelé, na příštích Světových dnech mládeže vás, doufám, uvidím v polském Krakově.“


Celou čtyři kilometry dlouhou cestu, kterou František projel k místu, ze kterého mši vedl, obklopily davy lidí, kteří pontifika nadšeně zdravili. A František opět dostál své tradici a s přítomnými se srdečně zdravil – líbal děti, pil čaj podaný z davu a chytal dárky, které mu lidé házeli do auta.

Papež během zhruba týdenní návštěvy Brazílie, která je jeho vůbec první zahraniční cestou od nástupu do čela katolické církve, při různých příležitostech vyzýval k větší otevřenosti církve a její představitele k hlubší komunikaci s potřebnými. Svou otevřeností, veselou povahou a přístupem k mladým lidem si získal velké sympatie.