Britské archivy vydaly královnin projev ke třetí světové válce

Londýn – „Nebezpečí, jemuž dnes čelíme, je mnohem větší než kdykoliv předtím v našich dlouhých dějinách. Ale ať nás čekají jakékoli hrůzy, vlastnosti, které nám pomohly dvakrát v tomto smutném století uchránit naši svobodu, budou znovu zdrojem naší síly.“ Mohou tato slova pronesená královnou dodat sílu Britům, které čeká třetí světová válka? Britské úřady byly v 80. letech přesvědčeny, že ano.

V rámci odtajňování státních archivů byl zveřejněn emotivní projev královny Alžběty II. sestavený pro potřeby cvičení civilní obrany. Řeč, kterou královna nikdy nepronesla a nejspíš ani nečetla, byla součástí nácviku pro případ napadení Sovětským svazem a jeho spojenci. V podstatě šlo o fiktivní text připravující národ na jadernou třetí světovou válku, v němž panovnice svůj lid vyzývá k modlitbám.

Projev připomíná sílu Británie v obou světových válkách: „Nyní se toto válečné šílenství znovu šíří po světě a naše statečná země se musí opět připravovat na to, aby přežila veškerá protivenství.“ Alžběta II. také vzpomíná na dobu, kdy spolu se sestrou u rádia naslouchala projevu svého otce, krále Jiřího VI., při zahájení druhé světové války. „Ani na okamžik jsem si nedovedla představit, že tato pochmurná a děsivá povinnost jednou padne i na mě,“ uvádí se v textu.

Z fiktivního královnina projevu z roku 1983:

„Můj milovaný syn Andrew je nyní se svou jednotkou v bojové linii. S manželem se stále modlíme za jeho bezpečí a za bezpečí všech mužů a žen ve službě doma i za mořem.“


Imaginární řeč byla podle scénáře cvičení pronesena v poledne 4. března 1983. Její obsah dokládá vážnost, s níž britské úřady hodnotily hrozbu jaderné konfrontace. BBC připomíná, že americký prezident Ronald Reagan v témže roce označil SSSR za „říši zla“ a nechal v Evropě - včetně Británie - rozmístit rakety středního doletu.

Scénář cvičení vychází z bojové situace, při níž Sovětský svaz a jeho spojenci z Varšavské smlouvy podniknou drtivý útok na Británii s použitím chemických zbraní. Státy NATO odpovídají „omezeným“ jaderným úderem, který přinutí Východ žádat o mír.

Video Komentář Jana Jůna
video

Komentář Jana Jůna

Komentář Jana Jůna

14:35

Britské archivy odtajnily unikátní dokument