Spor na Gibraltaru trvá: Rybáři protestovali přímo na lodích

Madrid – Desítky španělských rybářských lodí přímo na moři demonstrovaly proti umělému útesu, který se u břehů Gibraltaru rozhodla vybudovat vláda tohoto britského území. Rybáři tvrdí, že jim betonové bloky s vyčnívajícími kovovými pruty umístěné na mořském dně brání v lovu ryb. Gibraltarská vláda v čele s Fabianem Picardem oponuje, že stavba má pomoci životnímu prostředí a podpořit růst rybí populace. Jisté je jedno – umělý útes pošramotil již tak napjaté vztahy mezi Madridem a Londýnem, které vedou o Gibraltar letitý spor.

Na demonstrující rybáře ve sporných vodách dohlížela plavidla španělské civilní gardy a gibraltarské policie. Údaje o počtu lodí, které se prostestu zúčastnily, se různí, pravděpodobně jich bylo od čtyřiceti do šedesáti.

„Je to naprosto vymyšlený spor. Je to spor, který vymyslelo Španělsko, a to ze dvou důvodů. Za prvé, aby dostali korupční skandál kolem premiéra Rajoye pryč z titulních stránek, a za druhé, aby donutili Gibraltar přistoupit na něco, o čem se ještě před pár týdny žádný spor nevedl,“ je přesvědčen Fabiano Picardo, předseda gibraltarské vlády.


A demonstrovalo se i na pevnině – na té španělské podporovaly rybáře desítky lidí, zatímco na území enklávy mávalo britskými a gibraltarskými vlajkami kolem pěti stovek osob. Rybáři ve vodách setrvali asi hodinu. K vážným incidentům nedošlo.

Spory se táhnou už od 18. století

Spor o útes a o hraniční kontroly, které Madrid zavedl v reakci na údajné zásahy Británie do práv španělských rybářů, je vyhrocením letité pře o území na jižním cípu Pyrenejského poloostrova nedaleko afrických břehů.

Španělsko bylo nuceno postoupit Gibraltar Británii v roce 1713 na základě Utrechtské smlouvy, která ukončila války o španělské dědictví. Madrid tvrdí, že vydalo pouze známou skálu s městem na jejím úpatí, ne však okolní teritoriální vody a vzdušný prostor. Gibraltar si ale dělá nárok na vody v okruhu tří námořních mil (skoro šesti kilometrů).

Britský premiér David Cameron již požádal EU, aby vyslala tým úředníků, který má prověřit legálnost španělských hraničních kontrol u Gibraltaru. Británie zároveň shromažďuje důkazy o tom, že kontroly odporují právu EU, konkrétně pravidlům o volném pohybu lidí. Madrid nicméně trvá na svém – kontroly jsou podle španělských představitelů nezbytné v boji proti pašování tabáku.