Revoluční německý zákon začne uznávat třetí pohlaví

Berlín - Němečtí občané, kteří se necítí být ani mužem ani ženou, budou moci jako první Evropané uvést ve svých dokladech „pohlaví neurčité“. Umožňuje jim to novela občanského zákoníku, která v platnost vchází od 1. listopadu. Netýká se však transsexuálů.

Změna umožní v rodných listech uvést v kolonce pohlaví „neurčité“, pokud se dítě narodí s nejednoznačným pohlavím - tedy jako hermafrodit. Až do nynějška bylo nutné se mezi dvěma pohlavími rozhodnout, nyní bude možné toto rozhodnutí provést kdykoli v pozdějším průběhu života. Daný člověk však bude mít rovněž právo se nerozhodnout a zůstat u „třetího pohlaví“. Revoluční změnu zákona doporučil německý ústavní soud, podle nějž patří právo určit vlastní pohlaví k základním lidským právům.

Nová úprava se netýká transsexuálů - tedy lidí, kteří se cítí být příslušníkem určitého pohlaví, ačkoli anatomicky mají pohlaví opačné. Ti už mají v Německu dávno možnost pohlaví v průběhu života změnit - nejen operativně, ale i úředně. Dává ale právo výběru lidem, kteří se narodí s mužskými i ženskými pohlavními orgány.